Netværksmøde i AnalytIO: Skab impact gennem dine leverancer – og efterfølgende fyraftensøl

September 21, 2022 – 13:00

I civilsamfundet er dokumentation, analyse og viden prioriteret højt, da det kan bidrage til at fokusere indsatser mod størst effekt og at opnå gennemslagskraft på den offentlige dagsorden. Formidlingen af den viden har dog afgørende betydning for, om indsigterne når ud til modtageren og skaber værdi. God formidling er derfor et fokuspunkt for mange organisationer, og mange organisationer leger med nye formidlingsformater. Alligevel oplever flere, at de ofte ender med at anvende en mere traditionel leverance som f.eks. analyserapporten i deres formidling.

Vi sætter på det kommende netværksmøde fokus på, hvordan man vælger netop den type af formidling eller leverance, som skaber størst impact. Med andre ord hvordan den viden, I indsamler, kan udfoldes i et format, som skaber størst værdi for de mennesker, der skal bruge den. Lykkes det, får I som organisation de bedste forudsætninger for at få succes med at understøtte jeres organisations dagsorden.

Vi har inviteret Maria Schwarz Lausten, der er ansvarlig for Design, Innovation & Impact i Epinion, til at facilitere netværksmødet. Hun vil inspirere os med tilgange til at vælge det rette format og vise os en lang række eksempler på alternative leverancer af analyser. I forlængelse af oplægget drøfter vi jeres erfaringer med at arbejde med forskellige typer af leverancer – hvad virker godt, og hvilke barrierer oplever I?

I den anden del af netværksmødet arbejder vi workshopbaseret. Her prøver vi kræfter med den tilgang, Maria Schwarz Lausten har præsenteret os for, på en konkret opgave fra jeres hverdag. Vi vil derfor bede dig medbringe en analyse, evaluering, indsigt el.lign., som du kan arbejde med på workshoppen. Det kan både være en analyse, som du eller nogle kollegaer tidligere har lavet, eller en analyse, som du måske står over for at skulle formidle i den nærmeste fremtid.

Vi mødes fysisk kl. 13:00-16:00 hos Epinion, Ryesgade 3F, 2200 København og fortsætter derefter til Nørrebros Bryghus. Der er et begrænset antal fysiske pladser, som tildeles efter først til mølle. Det er muligt for øvrige interesserede kollegaer eller for de, der måtte foretrække det, at deltage via Teams i del 1 i programmet.

Program

Kl. 13-13.15: Introduktion og præsentationsrunde

Kl. 13.15-14.00: Del 1

  • ‘Formater der skaber impact’ ved Maria Schwarz Lausten, Director og Head of Design, Innovation & Impact i Epinion
  • Drøftelse af jeres erfaringer med at arbejde med alternative leveranceformater

Kl. 14-14.30: Networking og kaffe

Kl. 14.30-16.00: Del 2

  • Mini-workshoppen ”Impactskabende leverancer – designprocessen”
  • Opsamling på mini-workshop

 Kl. 16-?: Afrunding og øl på Nørrebros Bryghus

 

Hvorfor deltage? 

AnalytIO har til formål at bidrage til inspiration, vidensdeling og øget samarbejde mellem danske civilsamfundsorganisationer omkring analysebaserede indsigter og indsatser. Netværket er for personer, som arbejder med analyser og data i interesseorganisationer, foreninger og NGO’er. Det kan f.eks. være som analytiker eller udviklingskonsulent i en mindre miljøorganisation, en sygdomsbekæmpende organisation eller en større humanitær organisation. 

Epinion rådgiver og samarbejder dagligt med organisationer i civilsamfundet. 

Vi faciliterer netværket sammen med en styregruppe, der består af repræsentanter fra civilsamfundsorganisationerne. Styregruppen afgør, hvilke emner der tages op i netværket. 

Du kan tilmelde dig nedenfor. Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig, at vi må opbevare dine data og kontakte dig vedr. andre netværksmøder eller materiale vedrørende netværket. Du kan læse om vores generelle privatlivspolitik i linket – herunder hvordan du afmelder dig. 

Registration