AnalytIO netværksmøde: Hvilken betydning har corona haft for frivilligheden i Danmark?

August 26, 2021 – 9:00

Møde i nystiftet analysenetværk for interesseorganisationer

Corona har i en periode – og måske for altid – ændret den måde, frivillige er frivillige på. Frivilligheden har fundet nye former, indsatser har ligget i dvale, og nye initiativer er skudt op. Hvilken betydning har det på fastholdelsen af frivillige? Og hvilken betydning har corona lock-down haft på frivillighedens position i den offentlige debat? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller på første netværksmøde i det nystiftede analysenetværk AnalytIO. Vi får indblik i en frivillighedsundersøgelse i Kræftens Bekæmpelse, og vi præsenterer resultaterne af digitale analyser på twitter, Facebook og andre sociale medier for at vise, hvordan man kan få mere ud af de mange data fra det levede liv online.

Der bliver også tid til at netværke og drøfte problemstillinger, som optager jer på tværs.

Vi mødes fysisk kl. 09:00-11:30 hos Epinion, Ryesgade 3F, 2200 København.

Program:

 • Intro til AnalytIO v. Epinion
 • Videndeling om frivillighed
  • ’Læringer fra en frivilligundersøgelse under corona’ v. Kræftens Bekæmpelse
  • ’En organisation i vækst – under corona’ v. Dansk Spejderkorps
 • Pause og kaffe i gården
 • Inspiration til digitale analyser
  • ’Hvad kendetegner de professionelles debat om frivillighed på Twitter?’ v. Epinion
  • ’Netnografisk analyse af nye frivillige corona-fællesskaber på Facebook’ v. Epinion
 • Valg af styregruppe til netværket
 • Networking

Hvorfor deltage?
AnalytIO har til formål at bidrage til inspiration, vidensdeling og øget samarbejde mellem danske interesseorganisationer omkring analysebaserede indsigter og indsatser. Netværket er for personer, som arbejder med analyser og data i interesseorganisationer. Det kan være som analysekonsulent i en mindre miljøorganisation, en sygdomsbekæmpende organisation, en større humanitær organisation – eller noget helt fjerde.

Epinion rådgiver og samarbejder dagligt med interesseorganisationer. Vi faciliterer netværket og spiller en koordinerende rolle for den styregruppe, som vælges af repræsentanter fra interesseorganisationer, og som afgør, hvilke emner der skal tages op i netværket

Du vil i løbet af et par dage efter din tilmelding, modtage en bekræftelsesmail.

Registration