Netværksmøde: Hvordan sikres inklusion og repræsentation i analyser?

January 25, 2023 – 13:00

Bias og indgroede vaner kan have store konsekvenser for de valg, vi træffer i dagligdagen – både professionelt og privat. Det kan komme til udtryk ved, at vores valg ikke alene afspejler – men også er begrænset til at inkludere – vores egne oplevelser og eget ”blik på verden”. Når vi arbejder med analyse og målgruppeinddragelse skaber det en risiko for, at analysedesigns (ubevidst) er tilpasset som vi selv ser verden.

Det kan betyde, at personer der ikke ligner én selv, kan opleve at føle sig ekskluderede af ens undersøgelse – det kan gøre, at nogle oplever, at de ikke meningsfuldt kan deltage, eller at de ikke føler sig set eller repræsenteret. Det er både et demokratisk og et metodisk problem. Manglede repræsentation skaber skæve analyser og bidrager til yderligere eksklusion af minoritetsgrupper – hvad enten det handler om handikap, kønsidentitet, it-kundskaber eller læsefærdigheder.

I denne sjette udgave af AnalytIO sætter vi fokus på, hvordan vi kan arbejde mere inkluderende med undersøgelses- og analysedesign. Til det har vi inviteret Camilla Ryhl fra Forskningsdirektør fra Bevica Fonden, som vil tale om, hvordan man kan arbejde med inklusion af mennesker med et fysisk handikap.

Dernæst vil Gine Kampmann, Adm. Direktør i Tænketanken Equalis fortælle om, hvordan kønsmæssige aspekter kan føre til manglende inklusion og repræsentation i analyser.

Vi runder af med plads til at drøfte flere problemstillinger og udveksle erfaringer med, hvordan I som organisation arbejder og/eller har udfordringer med inklusion i analyser. Hvis du allerede nu ved, at du har en problemstilling eller en overvejelse, du gerne vil vende med netværket, så skriv det til styregruppen i en mail til Anne Sofie Evert på asev@epinionglobal.com.

Vi mødes fysisk d. 25. januar 2023 kl. 13:00-16:00 hos Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3, 2200 København. Der er et begrænset antal fysiske pladser, som tildeles efter først til mølle. Vi opfordrer derfor i udgangspunkt hver organisation til at være maks. to deltagere. Men skriv endelig, hvis I er flere – så sætter vi jer på venteliste. Det er muligt for øvrige interesserede kollegaer eller for de, der måtte foretrække det, at deltage via Teams.

Program

13:00-13.15: Introduktion og præsentationsrunde

13.15-14.00: Oplæg 1: ”Universel design og inklusion af personer med fysisk handikap” v. Camilla Ryhl, Forskningsdirektør i Bevica Fonden
inkl. spørgsmål og diskussion om jeres erfaringer med emnet

14:00-14.30: Networking og kaffe

14.30-15.15: Oplæg 2: ”Køn og kønsskævhed i analyser” v. Gine Kampmann, Adm. Direktør i Tænketanken Equalis
inkl. spørgsmål og diskussion om jeres erfaringer med emnet

15.15-16.00: Sparring og erfaringsudveksling over dagens emne

16:00-17:30: Afrunding og drikkevarer på Nørrebros Bryghus

Hvorfor deltage?

AnalytIO har til formål at bidrage til inspiration, vidensdeling og øget samarbejde mellem danske civilsamfundsorganisationer omkring analysebaserede indsigter og indsatser. Netværket er for personer, som arbejder med analyser og data i interesseorganisationer, foreninger og NGO’er. Det kan f.eks. være som analytiker eller udviklingskonsulent i en mindre miljøorganisation, en sygdomsbekæmpende organisation eller en større humanitær organisation.

Epinion rådgiver og samarbejder dagligt med organisationer i civilsamfundet.

Vi faciliterer netværket sammen med en styregruppe, der består af repræsentanter fra civilsamfundsorganisationerne. Styregruppen afgør, hvilke emner der tages op i netværket.

Det er ikke længere muligt, at tilmelde sig dette event. Hvis du kunne tænke dig, at høre mere om vores fremtidige AnalytIO netværksmøder, kan du læse mere her: 

https://epinionglobal.com/analytio/