Netværksmøde i AnalytIO: Erfaringer med systemisk forandring og brug af viden i systemforandrende processer

September 26, 2023 – 13:00

Vi står som samfund over for at håndtere en lang række udfordringer, og mange argumenterer lige nu for, at vi – for at finde holdbare og effektive løsninger – skal tænke vildt og anskue problemerne fra nye vinkler. Vi skal ikke alene innovere vores metoder og tilgange inden for vores eget system, men sikre at systemets grundlæggende logikker, kultur og praksis er ’med os’. Vi skal spørge os selv, om systemet i dag hjælper os til at få det maksimale ud af vores indsatser, eller om der måske er nogle systembegrænsninger, som spænder ben for udbyttet. 

På næste netværksmøde i AnalytIO kigger vi ind i erfaringer med at arbejde med systemisk forandring i civilsamfundsorganisationer. Hvor begynder man? Hvad skal man være særligt opmærksom på? Og hvordan kommer man bedst videre fra de steder i processen, hvor det bliver svært? Vi tager også fat i spørgsmålet om, hvilken betydning systemisk forandring har for vores data, og hvordan analyser og viden kan understøtte systemforandrende processer. 

Vi er så heldige, at netværksmødet indledes med et oplæg fra SUS – Social Udviklingscenter, som giver os det brede perspektiv på tilgange til at arbejde systemforandrende. Derefter gæster Læseforeningen os og deler deres erfaringer med at arbejde systemforandrende hos dem. 

Til sidst på mødet giver vi som altid plads til at drøfte behovet for og erfaringer med systemforandring i netop de problemstillinger, I som organisationer arbejder med. Hvis du allerede nu ved, at du har en problemstilling eller en overvejelse, du gerne vil vende med netværket, så skriv det til styregruppen i en mail til Rie Gehrt Knudsen på rgk@epinionglobal.com 

Denne gang henvender mødet sig særligt til medarbejdere, der arbejder med analyse, programmer og udvikling i civilsamfundsorganisationer. 

Vi mødes fysisk tirsdag den 26. september 2023 kl. 13:00-16:00 hos Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3, 2200 København. Der er et begrænset antal fysiske pladser, som tildeles efter først til mølle. Vi opfordrer derfor i udgangspunkt hver organisation til at være maks to. Men skriv endelig, hvis I er flere – så sætter vi jer på venteliste. Det er muligt for øvrige interesserede kollegaer eller for de, der måtte foretrække det, at deltage via Teams. 

Program 

Kl. 13-13.15: Introduktion og præsentationsrunde 

Kl. 13.15-14.00: Del 1 

  • Oplæg 1: Vibeke Normann Andersen, direktør, SUS – Socialt udviklingscenter 
  • Spørgsmål og diskussion om jeres erfaringer med emnet 

Kl. 14-14.30: Networking og kaffe 

Kl. 14.30-16.00: Del 2 

  • Oplæg 2: Helene Forsberg, Chef for sociale indsatser, Læseforeningen 
  • Spørgsmål og diskussion om jeres erfaringer med emnet 

Kl. 16:00-17:30: Afrunding og drikkevarer på Nørrebros Bryghus 

Hvorfor deltage? 

AnalytIO har til formål at bidrage til inspiration, vidensdeling og øget samarbejde mellem danske civilsamfundsorganisationer omkring analysebaserede indsigter og indsatser. Netværket er for personer, som arbejder med analyser og data i interesseorganisationer, foreninger og NGO’er. Det kan f.eks. være som analytiker eller udviklingskonsulent i en mindre miljøorganisation, en sygdomsbekæmpende organisation eller en større humanitær organisation. 

Epinion rådgiver og samarbejder dagligt med organisationer i civilsamfundet. 

Vi faciliterer netværket sammen med en styregruppe, der består af repræsentanter fra civilsamfundsorganisationerne. Styregruppen afgør, hvilke emner der tages op i netværket. 

Du kan tilmelde dig nedenfor senest mandag den 18. september.

Registration

=