Fører data til bedre beslutninger?

May 27, 2021

Mængden af data vokser eksplosivt, og i alle brancher runger en konstant og insisterende stemme, der fortæller, at vi alle skal og bør arbejde databaseret og træffe beslutninger med afsæt i data. For det er med afsæt i data, at de bedste beslutninger træffes. Eller hvordan?   

I Public & Politics i Epinion arbejder vi med kunder i alle led af den offentlige sektor, interesseorganisationer, NGO’er, turismesektoren og oplevelsesindustrien. Vi har dermed et godt indblik i disse organisationers dataflow og brug af data, og det er vores vigtigste opgave at hjælpe vores kunder til at blive godt klædt på til at forstå og arbejde med data, så de netop har de bedste forudsætninger for at træffe gode beslutninger. Det kan derfor virke overraskende at høre datafolk som os sige, at det langt fra forholder sig sådan, at data automatisk fører til gode beslutninger – eller til beslutninger i det hele taget.  

ALLE har data i et eller andet omfang og format. Der eksisterer ikke organisationer, som ikke på en eller anden måde har et inflow af data enten fra egne kilder eller via eksterne leverandører. Udfordringen ligger i, set fra os på sidelinjen, dels at identificere og udvælge de data, der har potentialet til at skabe værdi, og dels at være i stand til at bruge disse data, så værdiskabelsespotentialet rent faktisk realiseres. Begge dele er helt afgørende for, at der kan træffes gode beslutninger ovenpå data. 

In-house kompetencer gør ikke i sig selv organisationer beslutningsdygtige 

Lad os starte med det sidste først. Nemlig hvordan man som organisation bruger data, så data skaber faktisk værdi. Her vil nogle argumentere for, at in-house databehandling og analyse som udgangspunkt fører til en mere værdifuld, målrettet og levedygtig brug. Flere vil mene, at in-house databehandling er et nødvendigt skridt på vejen til at blive en sand datadrevet organisation.  

Vi er helt enige i, at det er essentielt at forankre data og databaserede indsigter i organisationerne selv, hvis data skal leve op til sit gode ry. Vi oplever dog, at mange organisationer fortsat ikke har de in-house kompetencer, der skal til for at etablere en velegnet datastruktur og omsætte data til gode beslutninger. Med andre ord kan ”in-house-doktriner” spænde ben for, at organisationer får fuld værdi af sine data.

Det er netop i balancen og i vekselvirkningen mellem henholdsvis data på den ene side og kompetencer til at selektere, designe, forstå og formidle dem på den anden side, at man som organisation opbygger en datadreven organisation. Det vil sige en organisation, som er i stand til at træffe gode beslutninger om nutiden og fremtiden med afsæt i data. 

Vi siger ikke, at in-house databehandling per se ikke slår til. Vi siger heller ikke, at organisationer skal implementere et monster af et data-powerhouse eller afsætte et stort budget til eksterne konsulenter for at blive en datadrevet organisation. For de fleste giver det mening at starte med at opbygge en grundlæggende og god forståelse og fornemmelse for data. Det er jo organisationen selv, der i sidste ende skal træffe beslutningerne, arbejde videre med data og have en reel forståelse for, at de står på de rigtige data og kan omsætte dem korrekt. 

Vi ønsker dog i Epinion at bidrage til denne opbygning af organisationer, hvor organisationer får en så solid dataforståelse, at de kan lykkes med at få fuld værdi ud af deres data. Vi tror ikke, at vi i Epinion mister noget ved at rådgive om og træne andre i det, vi er specialister i. Vi tror på, at det i sidste ende gør alle stærkere. 

Har datadrevne organisationer ikke brug for hjælp? 

Mange af vores kunder har allerede rigtig godt styr på det datadrevne arbejde. De indsamler selv værdifulde data, selekterer i det, designer egen datastruktur og omsætter til strategi og rigtig gode beslutninger… og hvad skal de så egentligt med os? 

Vores oplevelse er, at selv dem, der er allermest kompetente til at arbejde med data, i høj grad også har brug for os til at matche dem i deres forståelse af det datadrevne arbejde, som skal udvikle og udfordre deres eget verdenssyn. Alternativet er, at en organisation risikerer at slutte sig om sig selv. Når en organisation omslutter sig selv og ikke går i dialog eller får et udefra-blik på sig selv, har det ofte negative konsekvenser for udviklingen og innovationen. Hvis man som organisation afskærer sig fra at få andres vurderinger eller perspektiver, går man glip af inspiration, viden og fremdrift.  

Samme logik kan overføres til os som rådgivende konsulenter. Vores udvikling er primært drevet af, at vi skal kunne træde ind som den kompetente sparringspartner – uanset på hvilket niveau kunden arbejder. Vi skal, uanset hvor kunden befinder sig, være i stand til at skubbe vores kunders forståelse og udvikling i den rigtige retning. At kunne træde ind i hvilken som helst type organisation og sørge for, at vi tilfører mening, klarhed og fremsyn, er (heldigvis) en konstant udviklingsopgave og det, der holder os på træerne. Det er en praktisk umulighed for os at slutte os om os selv. Vi bliver med andre ord dygtigere sammen med vores kunder og via vores kunder, og vores kunder kan derfor ikke blive for kompetente til selv at arbejde med data. 

Netop opbygningen eller styrkelse af kunders dataforståelse og datakompetencer arbejder vi med for mange forskellige typer af kunder, på mange forskellige niveauer og i regi af forskellige indsatser – man kan kalde det hjælp til selvhjælp. Det sætter vi lige nu fokus på, ved at dele nogle cases, der viser, hvordan vi i Public & Politics i Epinion hjælper vores kunder til selv at træffe gode datadrevne beslutninger. 

Kontakt Rie Schmidt Knudsen, Director, hvis du vil høre mere.