Epinions point of view på bæredygtighed 

November 4, 2021

Epinion er bygget på en stærk forpligtigelse om at være befolkningens stemme for at hjælpe organisationer og virksomheder til at tage gode beslutninger på baggrund af en dyb forståelse af folks viden, præferencer og handlinger. 

Folkets (forbrugere, kunder, borgere mv.) stemme taler i stigende grad om bæredygtighed. Det er vigtigt for os at formidle dette budskab til vores kunder, så de kan agere på det. Men vi har også selv som virksomhed taget en beslutning om at agere på folkets stemme om bæredygtighed. 

Hvad gør vi? 

Epinion har derfor igangsat en række initiativer, der skal sørge for en bæredygtig udvikling for vores medarbejdere, vores virksomhed og vores kunder. Vi er startet rejsen med stor respekt for de udfordringer, der venter forude, men vi er stærkt motiverede for at gøre en stor indsats for at bidrage til en bedre og mere bæredygtig fremtid for os alle. 

Vi har valgt at benytte FN’s 17 verdensmål som rammen for vores arbejde og er startet vores rejse med at søsætte følgende initiativer: 

Vores medarbejdere 

  • Løbende uddannelses- og vidensinitiaver i verdensmålene med opsamling af viden i en fælles vidensbank 
  • Pro-bono koncept, hvor medarbejdere kan drive bæredygtige initiativer med konsulenttimer og hjælp til dataindsamling 
  • Etablering af bæredygtighedsgruppe med ildsjæle på tværs af virksomheden til at skubbe på arbejdet 

Vores virksomhed 

  • Måling af Epinions CO2 aftryk gennem partnerskab med firmaet Climaider og udarbejdelse af plan til reduktion af Epinions CO2 aftryk 
  • Deltagelse i Dansk Industris initiativ ”Gender Diversity Pledge” med forpligtigelse om at nå de satte mål for ligestilling 

Vores kunder 

  • Udarbejdelse af strategier for alle forretningsområder, der skal sikre fokus på bæredygtighed i vores rådgivning af kunderne 
  • Indsamling af ny viden i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning, som skal give unikke indsigter for befolkningens syn på bæredygtighed 
  • Gennemføre og prioritere at opsøge og løse projekter, som bidrager til en mere bæredygtig fremtid, find et eksempel på et sådant projekt her: https://epinionglobal.com/cases/copenhagen-institute-for-future-studies-cifs/ 

Så lyt med og lade dig inspirere af folkets stemme 

Det mener vi er helt centralt for at sikre en mere bæredygtig fremtid for os alle. Så i Epinion lytter vi til folkets stemme – og deler ud af vores erfaringer både her på hjemmesiden og de sociale medier. 

Tak for, at du ville læse med på vores rejse!