Expectation survey for Norges Bank (Norwegian article)

May 20, 2020

På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Forventningsundersøkelsen gjennomføres hvert kvartal og ble første gang gjennomført i februar 2002. Epinion har publisert undersøkelsen fra og med første kvartal 2015. Undersøkelsen er tidligere gjennomført av Opinion og TNS Gallup.

Det er fire målgrupper i undersøkelsen, som intervjues.

Økonomiekspertene og partene i arbeidslivet:

 1. Forventet prisstigning om 12 måneder, 2 år og om 5 år
 2. Forventet årslønnsvekst for inneværende år, neste år og om 5 år
 3. Forventet utvikling i kronekursen om 12 mnd.
 4. Gjennomsnittlig forventet endring i konkurransekursindeksen om 12 mnd.

Næringslivslederne

 • Forventet generell prisstigning om 12 måneder og 2 år
 • Forventet økning i bedriftens innkjøpspriser neste 12 måneder
 • Forventet økning i bedriftens utsalgspriser neste 12 måneder
 • Forventet vekst i lønnskostnader i egen bedrift i år og neste år
 • Lønnsomhetsutvikling i egen bedrift siste 12 måneder og neste 12 måneder
 • Antall ansatte i dag sammenlignet med siste 12 måneder og neste 12 måneder

Husholdningene

 • Oppfatning av prisendring siste 12 måneder
 • Oppfatning av prisendring siste 12 måneder i prosent
 • Forventet prisendring neste 12 måneder
 • Forventet prisendring neste 12 måneder i prosent
 • Forventet prisvekst om 2-3 år
 • Forventet lønnsutvikling om 1 år i prosent
 • Forventet renteutvikling neste 12 måneder

 

Hele rapporten kan lastes ned her:
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2020, 2. kvartal)
Expectations survey for Norges Bank (2020 Q2)

 

Alle resultater fra 2002 og frem til i dag kan lastes ned her:

Forventningsundersøkelse for Norges Bank – 1.kv.2002 til 2.kv.2020 i åpent format

Forventningsundersøkelse for Norges Bank – 1.kv.2002 til 2.kv.2020 i Excel format

Expectations survey for Norges Bank – Q1 2002 to Q2 2020 in open format

Expectations survey for Norges Bank – Q1 2002 to Q2 2020 in Excel format

Tidligere rapporter:

2020

Hele rapporten kan lastes ned her:
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2020, 1. kvartal)
Expectations survey for Norges Bank (2020 Q1)

2019

Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2019, 4. kvartal)
Expectations survey for Norges Bank (2019 Q4)

Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2019, 3. kvartal)
Expectations survey for Norges Bank (2019 Q3)

Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2019, 2. kvartal)
Expectations survey for Norges Bank (2019 Q2)

Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2019, 1. kvartal)
Expectations survey for Norges Bank (2019 Q1)

2018
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2018, 4. kvartal)
Expectations survey for Norges Bank (2018 Q4)

Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2018, 3. kvartal)
Expectations survey for Norges Bank (2018 Q3)

Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2018, 2. kvartal)
Expectations survey for Norges Bank (2018 Q2)

Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2018, 1. kvartal)

2017
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2017, 4. kvartal)
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2017, 3. kvartal)
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2017, 2. kvartal)
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2017, 1. kvartal)

2016
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2016, 4. kvartal)
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2016, 3. kvartal)
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2016, 2. kvartal)
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2016, 1. kvartal)

2015
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2015, 4. kvartal)
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2015, 3. kvartal)
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2015, 2. kvartal)
Forventningsundersøkelse for Norges Bank (2015, 1. kvartal)