Sådan oplever danskerne – En segmentering af danskerne til oplevelsesaktører

May 27, 2021

At arbejde strategisk med målgrupper er mere afgørende end nogensinde for aktører i oplevelsesbranchen. Konkurrencen om vores tid er stigende, der kommer hele tiden nye muligheder og tilbud, og som oplevelsestilbud er det vigtigste at være relevant – hvis du ikke ved, hvad du vil være for hvem, så er risikoen for, at du bliver irrelevant stor.

Epinion har i samarbejde med Dansk Industri udviklet værktøjet ’Sådan Oplever Danskerne’, der hjælper oplevelsesaktører med at skabe et overblik over og prioritere indsatser i forhold til forskellige oplevelsessegmenter på det danske marked. Værktøjet anvendes allerede af mange danske attraktioner og kulturinstitutioner over hele landet.

I oplevelsesbranchen har man alt for ofte betragtet det danske marked eller de danske besøgende meget unuanceret ift. målgrupper. Man arbejder ofte med meget brede og demografiskbaserede målgrupper som fx børnefamilier, par og lignende. Denne unuancerede markedsanskuelse kan være uhensigtsmæssig, fordi danskere jo reelt er meget forskellige – ikke mindst med hensyn til deres behov og præferencer for oplevelser, hvor et utal af individuelle og komplekse sammensætninger af værdier og interesser driver deres adfærd. For at imødekomme denne kompleksitet, ville man i den bedste af alle verdener udvikle oplevelser, der var skræddersyet hver enkelt danskers særegne oplevelsespræferencer. Men i praksis er det selvfølgelig umuligt at overskue eller arbejde med så kompleks en markedsanskuelse. Så på den ene side må vores anskuelse af markedet ikke være for generel og unuanceret – og på den anden side heller ikke så kompleks, at det bliver uhåndgribeligt.

En segmenteret tilgang til markedet med oplevelser som omdrejningspunkt

For at reducere kompleksiteten i markedet – men uden at fjerne de afgørende nuancer, der skal guide prioriteringer og indsatser – har Epinion udarbejdet en segmentering af det danske marked i forhold til oplevelsesbehov og præferencer. Vi har med andre ord inddelt danskerne i forskellige grupper, der ligner hinanden i forhold til de behov og præferencer de har med hensyn til oplevelser. Segmenteringen er således branchespecifik, hvilket gør den til et stærkt redskab for alle typer af aktører i oplevelsesbranchen.

De 11 oplevelses segmenter

I værktøjet ’Sådan oplever danskerne’ møder du de 11 oplevelsessegmenter: Fem segmenter for oplevelser med børn og seks segmenter for oplevelser uden børn. Inddelingen er sket med afsæt i svar fra mere end 5.000 repræsentativt udvalgte danskere, der har beskrevet sig selv og deres oplevelsespræferencer. De har bl.a. fortalt os, hvilke typer oplevelser de allerede benytter, hvilke de kunne tænke sig at benytte oftere, og ikke mindst hvad danske oplevelsestilbud skal kunne for at være interessante i 2021. ’Sådan oplever danskerne’ indeholder således omfattende og dybdegående viden for hver af de 11 segmenter. Herunder blandt andet deres:

 • Oplevelsespræferencer
 • Interesser
 • Brug af forskellige oplevelsestilbud
 • Foretrukne inspirationskilder og billettyper
 • Holdning til aktuelle samfundsudfordringer som corona og bæredygtighed
 • Demografisk profil (geografi, alder, kulturforbrug mv.)

Et værktøj og et fælles sprog til at forstå markedet – samt prioritere og målrette indsatser

Med ’Sådan oplever danskerne’ har Epinion skabt et mere klart og fælles sprog, der gør det lettere for aktører i oplevelsesbranchen at arbejde både strategisk og operationelt med det danske marked, uanset hvilket udgangspunkt man har for at arbejde med målgrupper i dag. Værktøjet er simpelt at gå til, også selvom det er kompliceret statistik, der ligger til grund for segmenterne, så behøver man som bruger af værktøjet ikke at forholde sig til tal.

’Sådan oplever danskerne’ er et værktøj, der udover at give et overblik over hele markedet – både brugere og ikke-brugere – kortlægger uudnyttet potentiale og hjælper med at prioritere og målrette indsatser mere præcist. Værktøjet er generisk og kan anvendes af mange forskellige typer aktører indenfor oplevelsesbranchen, der arbejder med at tiltrække besøgende samt udvikle og skabe gæsteoplevelser.

Ønsker du at komme i gang med at arbejde med oplevelsessegmenterne?

Første skridt er at erhverve dig segmenteringen og værktøjet, hvis du endnu ikke har det. Det gør du her hos Dansk Industri: https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/di-dokumenter-for-virksomhed/publikationer/sadan-oplever-danskerne–en-segmentering-af-danskerne-til-aktorer/

Hvis du ønsker at lære mere om oplevelsessegmenterne og bruge værktøjet, er der flere måder, du yderligere kan komme i gang. Epinion kan blandt andet tilbyde:

 • Præsentation eller længere seminar om oplevelsessegmenterne og brug af potentiale-toolet
 • Workshop hvor du lærer at arbejde med oplevelsessegmenterne og potentiale-toolet
 • Integration af segmenterne i gæste- eller markedsundersøgelser
 • Integration af segmenterne i jeres interne CRM-systemer (fx nyhedsbrev, årskort mv.)
 • Tilpasning af segmenterne til jeres kontekst ved at tilføje aktør-specifik viden til segmenterne

Flere danske attraktioner og kulturinstitutioner i hele Danmark anvender allerede værktøjet i deres arbejde i dag, blandt andet ved fx at integrere segmenterne i deres gæste- og markedsundersøgelser eller ved at teste konkret indhold eller koncepter for nye udstillinger blandt udvalgte segmenter. Segmenterne er fx allerede nu en integreret del af gæsteanalyserne for de over 20 attraktioner i Top Attraktioner. Ambitionen er, at segmenterne bliver et fælles referencepunkt for oplevelsesindustrien i Danmark og derigennem styrker arbejdet med og samarbejdet om det danske oplevelsesmarked.

 

Kontakt Martin Østervig Larsen, Senior Director, +4541887306 eller Nikolaj Schollert Larsen, Senior Consultant, +4528662934 hvis du vil vide mere om ’Sådan oplever danskerne’ eller hvordan Epinion ellers arbejder med segmenteringer og analyser for danske oplevelsesaktører.

Du kan også udfylde dine egne kontaktinformationer i formularen herunder og så vil du bliver kontaktet af vores team.

=

Epinion provide highly specialized analysis and service solutions for Ministries, Agencies, Municipalities and Regions, as well as public and private institutions and companies whose activities are inherently subject to political attention and regulation.

Public & Politics expertise