Unge på videregående uddannelser og fjernundervisning

May 18, 2020

Epinion følger 32 danskere i 4 uger i denne tid, hvor Danmark så småt åbner op. Vi ønsker at forstå, hvordan hverdagens vaner er forandret under nedlukningen, og hvad dette kommer til at betyde for tiden efter. I den første uge spurgte vi de unge mennesker, der studerer på en videregående uddannelse, hvordan de har oplevet fjernundervisningen fra deres uddannelsesinstitution – hvilke udfordringer og muligheder der ligger i denne undervisningsform?

Undersøgelsen viser, at de unge studerende som forventet er dygtige og hurtige til at tilpasse sig til en ny hverdag med fjernundervisning. Undervisningsformen har givet mulighed for læring på en fleksibel og effektiv måde, hvor der spares tid på transport, og hvor de studerende kan tilgå undervisningen, når det passer dem. Generelt har de studerende fundet sig godt til rette med undervisningsformen, og de nyder, at læringen foregår i hjemlige omgivelser.

Fjernundervisning bør derfor ikke stå alene som undervisningsform. Men formen rummer et stort potentiale som et fast supplement til den klassiske undervisning. Hvis uddannelsesinstitutionerne arbejder målrettet med de omfattende erfaringer, der er gjort i foråret med fjernundervisning, vil de være stærkere rustet til fremtidens behov og forventninger til uddannelsernes indretning – og det vil skabe merværdi for både institutioner, undervisere og elever i form af bl.a. øget fleksibilitet, effektivitet og kvalitet.