Lad borgerne komme til orde – det har Københavns Kommune gjort for at løfte de udsatte boligområder

August 28, 2020

Hvis man skal sikre en positiv udvikling i boligområderne på statens ghettoliste, er det afgørende at opnå en dybere viden og et mere nuanceret blik på de udsatte boligområder og deres beboere. En sådan viden kan nemlig gøre det muligt at målrette indsatser, der kan støtte borgerne og boligområderne.

Derfor har Epinion i 2020 sammen med Københavns Kommune gennemført en stor analyse af borgernes oplevelser af deres egen livssituation og det boligområde, de bor i. Her har vi givet beboerne selv en stemme og mulighed for at levere input, som kommunen nu kan bruge som afsæt for at løfte områderne yderligere og til at målrette specifikke indsatser i hvert af områderne.

Rapporten kan læses her: Oplevelse af livssituation og nabolag blandt borgere i udsatte boligområder

Her er en kort indflyvning til de centrale resultater:

  • Borgerne i de udsatte boligområder er lige så tilfredse med deres livssituation som alle andre. De italesætter eksempelvis det at have knappe økonomiske ressourcer, som et aktivt tilvalg for at have mulighed og frihed til at prioritere familieliv, og vurderer at de har mulighed for at forbedre deres situation, hvis de er interesserede i det.
  • Selvom borgerne i de udsatte boligområder er mere udfordrede end københavnerne generelt, tegner analysen et billede af, at de ikke oplever disse udfordringer. Vi kan således se, at borgerne i udsatte boligområder rapporterer større vanskeligheder ved at håndtere økonomiske udfordringer, men at de generelt er tilfredse med deres økonomiske situation; at de har større læse- og stavevanskeligheder, men oplever, at deres uddannelse understøtter deres jobmuligheder; og at flere modtager kontanthjælp, men stadig er tilfredse med deres beskæftigelsesstatus.
  • Borgerne i udsatte boligområder er mere utrygge end københavnerne generelt, og mener ikke, at områderne er gode for børn at vokse op i. Selvom de færreste borgere i de udsatte boligområder selv føler sig utrygge, så er de meget opmærksomme på børnenes trivsel og muligheder. Her er substantielle forskelle mellem borgere i udsatte boligområder og i København generelt, og analyserne peger på, at der formentlig er noget særligt ved de udsatte boligområder, der har betydning for forskellene i holdninger. Det betragter vi som et territorielt stigma, hvilket er et fænomen, der opstår, når et afgrænset område betragtes som problematisk, både af folk, der er bosat udenfor og indenfor området.

Om undersøgelsen

Analyserne i denne rapport bygger på to tæt koblede datakilder. Indledningsvist har Epinion i perioden 19. december 2019 til 29. januar 2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med godt 1.000 besvarelser. Det har dannet afsæt for 25 kvalitative interviews med borgere, som er udvalgte repræsentanter for de særligt interessante segmenter af beboere i udsatte boligområder sig. Her har vi gennem interviews af en varighed på 2 timer i borgernes hjem inklusiv en gåtur i boligområdet gået i dybden med en række tematikker omkring oplevelsen af egen livssituation og livet i de udsatte boligområder.

Vil I blive klogere på nogle af jeres borgergrupper og give dem en stemme, som kan hjælpe jer med at prioritere jeres indsatser? Så kontakt os gerne!

Christian Fischer Vestergaard
Senior Manager, Epinion
cv@epinionglobal.com
+45 28 74 34 29