Inspari og Epinion teamer op for at øge værdien i jeres analysearbejde

June 18, 2020

Hvad betyder investeringer i bedre vikardækning for forældrenes tilfredshed med skoletilbuddet? Hvilken effekt har medarbejdertrivsel på sygefraværet? Hvad er de mest effektfulde tiltag mod frafald på uddannelser?Over tid er vi stødt på mange kunder med samme udfordring fra hvert sit perspektiv: Ledelsen vil have nøgletal, der ikke findes i systemerne, eller også har en ny rapport skabt behov for løbende at kunne følge med i KPI’er, der ikke bliver leveret i dag.

Vi oplever et stigende behov for at kunne anvende data til at løse komplekse styringsudfordringer, følge op på politiske tiltag eller finde de rigtige håndtag til at forebygge sygefravær og frafald. Derfor vil Epinion og Inspari fremadrettet tilbyde kunder et samarbejde, der kombinerer teknik og analyse, og som arbejder mod et fælles mål: At kunderne kan bruge data til at træffe bedre beslutninger, der skaber konkrete forbedringer.  Her har vi samlet 3 bud for de ambitiøse kommuner og uddannelsesinstitutioner, der vil give sig selv nye muligheder med data.

Brug beriget data til at nedbringe sygefraværet

Kommunerne opsamler masser af data om både sygefravær og medarbejdertilfredshed. Det giver rige muligheder for at krydse data og bruge medarbejdertilfredshed som et redskab til at nedbringe sygefraværet. Det vil også blive muligt at svare på, hvad der har den største indvirkning på sygefraværet.

  • Er det for eksempel forholdet til nærmeste chef?
  • De fysiske arbejdsforhold?
  • Mobning på arbejdspladsen?
  • Og hvordan sikrer I, at der bliver taget hånd om de områder, hvor udfordringerne er størst?

De dataambitiøse kommuner kan sagtens lave en integration imellem deres sygefraværsdata og medarbejdertilfredsmålinger. Denne type data vil altid kunne fordeles på kommunens geografiske opdelinger. Man kan for eksempel nedbringe sygefraværet i det enkelte plejedistrikt ved at lade data vurdere, om det er arbejdsmiljøet, opfølgende fraværssamtaler eller præventive tilbud, der vil skabe den største effekt.

Få nye mål for kvalitet og økonomi

Der er et enstemmigt ønske om flere nøgletal, der kan måle kvalitet hos både politikere og forvaltninger i kommunerne. Udfordringen er ofte, at det er lettere at måle på input såsom antal visiterede timer, normering pr. barn eller kr. per borger ud af systemerne, mens output-tal som tryghed i ældreplejen eller andel tilfredse forældre kræver, at man skaber et helt ny datagrundlag.

Brugertilfredshedsmålinger er allerede udbredte i folkeskole, dagtilbud og ældreplejen. Det samme er økonomiopfølgninger helt ned på den enkelte institution.
Men de to input kombineres sjældent, selvom der er et stort potentiale i at sammentænke data. Her kan man krydse data på institutionsniveau og følge med i, om øgede investeringer i ældreplejen øger trygheden, eller om institutionerne med det højeste udgiftsniveau også leverer de mest tilfredse borgere. Det giver administrationen nye muligheder for at kunne fokusere der, hvor ressourcer og tilfredshed ikke følges ad.
Samtidig kan politikerne følge med i de konkrete effekter af deres beslutninger og målrette deres indsatser på et mere oplyst grundlag.

Forebyg frafald med de rigtige tiltag

Lektiehjælp, deltagelse i sociale aktiviteter og samtaler med studievejleder er alle kendte værktøjer i kampen mod frafald. I en effektiv, forebyggende frafaldsindsats skal man kende effekten af sine tiltag og målrette tiltagene der, hvor de giver størst nytte.

For en uddannelsesinstitution er udfordringen måske, at en høj andel af eleverne sjældent bliver tilbudt mulighed for lektiehjælp, mens andre institutioner vil have større effekt af at investere i et aktivt studiemiljø.

Som et led i kvalitetsarbejdet giver koblingen af data om elevernes trivsel og engagement kombineret med data om fravær og frafald helt nye muligheder for at identificere de indsatser, der er virkningsfulde for at skabe værdifulde uddannelser. Det vil give analyseafdelingerne mulighed for at identificere de mest effektfulde tiltag til at højne kvaliteten og nedbringe frafaldet helt ned på de enkelte institutioner eller uddannelsesretninger.

Med et fælles ambitiøst mål om at hjælpe jer til at skabe dataunderstøttede beslutninger samarbejder Inspari og Epinion om at øge værdien i jeres analysearbejde. Her bidrager Inspari med en unik indsigt i jeres eksisterende data, og hvordan det kan systematiseres og bearbejdes, mens Epinions fokus på analytisk baseret rådgivning sikrer, at data bliver oversat til konkrete anbefalinger om mulige indsatser.

Har du spørgsmål?
Kontakt Frederik eller Christian

Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om mulighederne for din organisation, er du altid velkommen til at tage fat i os.

 

Christian Fischer Vestergaard 

Senior Manager, Head of Polls and Politics, Epinion
cv@epinionglobal.com
+45 28 74 34 29

Frederik Gjørup Nielsen

Consultant, Inspari
frni@inspari.dk
+45 61 95 66 62