Epinion skal udvikle ny kundetilfredshedsmodel for Jernbanedirektoratet i Norge

March 25, 2021

Epinion skal i samarbejde med Jernbanedirektoratet udvikle en helt ny kundetilfredshedsmodel, som både skal benyttes til incitamentsmåling overfor togoperatørerne, men også til strategisk udvikling af tog udbuddet i hele Norge.

Indtil 2020 har hver enkelt togoperatør skullet gennemføre deres egne målinger, men det overtager Jernbanedirektoratet nu og starter stort set helt forfra.

Projektet er delt op i tre delfaser, hvor Delfase 1 består af selve udviklingen af modellen og involverer, deskresearch, workshops og stakeholderinterviews.

Når modellen er på plads skal Epinion i Delfase 2 også gennemføre selve dataindsamlingen, som også ændres radikalt fra tidligere, på baggrund af Epinions rådgivning. Indtil 2020 er undersøgelsen gennemført ved hjælp af udleverede papirspørgeskemaer, hvor den fremtidige og mere tidssvarende metode bliver brug af QR koder og SMS rekruttering.

I delfase 3 opbygger Epinion løbende Jernbanedirektoratets rapporteringsplatform i PowerBI. Her vil forskellige interessenter og stakeholders få adgang til at se opdatererede resultater i tilnærmet realtime, samtidig med at Jernbanedirektoratet kan dykke dybere i resultaterne og udarbejde deres egne rapporteringsdashboard.

Baseret på Epinions store erfaring fra transportområdet er det lykkedes at udvikle et design for hele projektet, som ikke alene imponerede Jernbanedirektoratet, men samtidig er stærkt konkurrencedygtigt. Teamet bag både designet og løsningen af projektet består af Heidi Skov Andersen, Emilie Kirk, Magnus Risborg Mortensen og Per Bech som alle har gjort og gør en fantastisk indsats.

Hvis du vil høre mere om projektet eller Epinions arbejde i Norge kan du kontakte Senior Director Per Bech