Epinion lancerer ny version af ABS-modellen i samarbejde med Top Attraktioner og Attraktionernes Udviklingsfond

June 25, 2021

ABS, der står for Attraktionernes Betydning for Samfundet, har i en årrække været standardmodellen for attraktioner og kulturinstitutioner, der ønsker at vide, hvilken økonomisk værdi attraktionen giver det omkringliggende samfund.

Med ABS-modellen får du:

  • Klare tal for, hvor meget din attraktion bidrager til det omkringliggende samfund
  • Dokumentation til fonde, politiske aktører og andre interessenter
  • Klar og simpel grafisk afrapportering baseret på komplekse beregninger
  • Et brugervenligt redskab med en enkel, online selvbetjeningsløsning
  • Stærkt model, der bygger både på jeres tal og branchetal.

Vi har længe ledt efter en fuldt dækkende og troværdig model til at belyse den store økonomiske betydning vi som regional turistattraktion har på vores lokalsamfund. ABS-modellen tilfører netop den værdi. Den årlige opgørelse af vores økonomiske betydning for samfundet er derfor nu en fast del af vores officelle årsrapport – flot præsenteret som en væsentlig information til alle vores interessenter.
– Torben Kylling Petersen
Administrerende Direktør
Universe Science Park

Top Attraktioner, Attraktionernes Udviklingsfond og Epinion lancerer nu ABS-modellen version 2.0.

Attraktioner er værdifulde for at område, fordi de tiltrækker besøgende, som ofte bruger penge mange andre steder end på attraktionen – fx fordi de overnatter, spiser eller shopper i området. At kunne tydeliggøre den værdi er vigtig for attraktionerne – fx når det handler om at sikre opbakning lokalt, søge midler fra fonde o.l.

Baseret på opdaterede input og antagelser og i et tidssvarende onlineværktøj lancerer Epinion i samarbejde med Attraktionernes Udviklingsfond og Top Attraktioner en ny version af ABS-modellen. Modellen er i 2020 taget i anvendelse af en række af de 25 attraktioner i Top Attraktioner. Nu har alle mulighed for at bruge modellen.

Modellen er en enkel selvbetjeningsløsning

ABS-modellen er en enkel online selvbetjeningsløsning, der guider dig igennem indtastningen af de nødvendige oplysninger om attraktioner, udfører beregningerne og giver dig mulighed for at eksportere resultaterne i en pdf-rapport. Den kan anvendes af alle attraktioner.

ABS-modellen giver et vældigt godt overblik over, hvor meget kommercialle såvel som non-kommercielle attraktioner hver især bidrager til lokalområdet i samfundsøkonomisk henseeende. ABS-modellen er med til at øge omverdenens bevidsthed om, at attraktionerne er mere end blot til glæde for de turister og gæster, der besøger dem. Samlet set er ABS-modellen en øjenåbner for både attraktioner og for interessenter
– Claus Christiansen 
Chef for Økonomi, salg og bygningsdrift
Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Modellen baserer sig på to kilder: Information om jeres gæster og data fra jeres økonomisystem

Informationerne om jeres gæster kræver, at I gennemfører en simpel spørgeskemaundersøgelse blandt jeres gæster. Nogen gennemfører allerede sådanne undersøgelser og kan blot koble de ekstra spørgsmål på. Andre må gennemføre det som en separat undersøgelse. Dertil kommer en række informationerne fra jeres økonomisystem og fx betalinger til og fra det offentlig, omsætning på attraktionen mv. De konkret input er uddybet i vejledningen til ABS-modellen.

Modellen kombinerer input med generel information om fx døgnforbrug og estimerer jeres økonomiske betydning

På baggrund af jeres input og en række antagelser og data (fx forskellige turistsegmenters døgnforbrug) udregner modellen jeres samfundsøkonomiske betydning. Dvs. konkrete nøgletal som fx jeres nettobidrag til de offentlige kasser og det antal arbejdspladser, der skabes af den turismeomsætning, som attraktionen genererer i det omkringliggende samfund.

Eksempel på output:

 

Den enkelte attraktion kan få adgang til at bruge værktøjet i et år for kr. 5.000 (ekskl. moms).

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til modellen, eller ønsker adgang: