Styrket interesse for naturvidenskab via Virtual Reality

Udviklings- og forskningsprojekt 2019-2020 om styrket interesse for naturvidenskab gennem brug af virtual reality i samarbejde mellem KL, Epinion, Virtual Learning Lab og fem kommuner.
Læs Interview med Guido Makransky om resultaterne af undersøgelsen

Hvad kan virtual reality gøre for elevers naturvidenskabelige nysgerrighed?

 

En grundlæggende naturvidenskabelig dannelse er central for fremtidens unge. Imidlertid tyder flere undersøgelser på, at netop naturvidenskabelige dannelse, interesse og nysgerrighed ikke står mål med de ønsker og behov, der er for fremtiden. Med udgangspunkt i folkeskolelæreres egen praksis, udvikles der i dette projekt undervisningsforløb med virtual reality.

Formålet er, at virtual reality skal bruges med henblik på at åbne det naturvidenskabelige område for elever på måder, de ikke er vant til. Dermed er forhåbningen, at virtual reality kan medvirke til en kultivering af interesse for, hvad naturvidenskab er og kan blandt eleverne.


Inspiration

Hvad virker og hvordan? Styrket interesse for naturfag med virtual reality. Læs blogindlægget, der opsummerer projektets fund og anbefalinger til egen praksis.

Læs indlægget

Ressourcer og materialer

Download projektets materialer til inspiration og brug. Her er undervisningsforløb, oplæg og inspirationsmaterialer.

Gå til side

VR i undervisningen: Seks ting at tage højde for

Dette indlæg deler vi seks praktiske og pædagogiske erfaringer fra projektet, som vi har gjort os sammen med naturfagslærere i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb med integration af VR.

Læs indlægget


Projektforløb

Projektet består af tre faser beskrevet nedenfor. Virtual Learning Lab er ansvarlige for udvælgelse af VR-app og det eksperimentielle design. Epinion er ansvarlig for didaktisk udvikling af VR-interventionen i undervisningen sammen med lærere. Kommunernes Landsforening formidler kontakt til kommuner.

 

Projektforløb