Afprøvning af testen

Gå til Forsiden

Talblindhedstesten involverer eleverne i 4. klasse, deres matematiklærere og skolens matematikvejledere. Den samlede test består af fire dele:

  • Observationsguide/tjekliste (besvares af matematiklæreren)
  • Digital test (besvares af eleven)
  • Samtaletest (besvares af lærere/vejleder under samtale med eleven)
  • Vurdering som foretages af PPR (besvares af PPR).

Læs om testen og dens udvikling her Rapport fra forskningsprojektet

Skolen kan afprøve alle eller udvalgte dele af den samlede test efter eget ønske. Dog forudsættes det, at alle skoler bruger den digitale test to gange for de relevante elever.

Sådan deltager din skole
Alle skoleledere på skoler med elever i 4. klasse har modtaget en invitation til projektet mandag d. 10. august 2020. Se invitationsbrevet.

Tilmeldingen sker løbende fra skoleårets start og forventes afsluttet omkring den 1. oktober 2020. Tilmelding sker via link i den mail der er sendt til skolelederen d. 10. august 2020. Hvis skolen ønsker tilmeldingslinket genfremsendt eller hvis I fx er i tvivl om, hvorvidt skolen er tilmeldt, kan I sende en mail til talblindhed@epinion.dk. Husk at oplyse skolens navn.

Du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål under Spørgsmål og svar eller seneste informationer om projektet på Materialer, dokumenter og links