Om projektet

Med aftalen om folkeskolereformen blev det besluttet at udvikle en test til brug for at identificere børn, der er talblinde. Udviklingsprojektet blev afsluttet i juli 2019, men forskerne bag testen vurderede, at testen bør videreudvikles. Børne- og Undervisningsministeriet har derfor igangsat et opfølgningsprojekt, som skal sikre, at test og vejledningsmaterialer afprøves yderligere i praksis samt følges af forskere. Epinion og DPU gennemfører projektet på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

På denne hjemmeside, som vil blive opdateret løbende, vil der være svar på ofte stillede spørgsmål og den nyest tilgængelige information om projektet og projektets resultater.

Spørgsmål?

Læs mere her: Spørgsmål og Svar, eller kontakt os på talblindhed@epinion.dk

Want to know more?

Send an email at talblindhed@epinion.dk
and we‘ll get back to you.