Epinion har i partnerskab med DI Dansk Industri, Top Attraktioner og Midtjysk Kulturakademi/Region Midtjylland udviklet et værktøj, der inddeler danskerne i forskellige målgrupper, der ligner hinanden i forhold til deres oplevelsesbehov og -præferencer. 

Vi kalder det her værktøj for “Sådan oplever danskerne”. Værktøjet skal med afsæt i et omfattende datagrundlag skabe overblik over det danske oplevelsesmarked, og på den måde hjælpe oplevelsesaktører til at guide, prioritere og målrette indsatser. 

Forestil dig nu, at du arbejder for et kunstmuseum.

I har jeres kernepublikum, som køber årskort og kommer for at se alle jeres udstillinger.  Men I har en ambition om at nå ud til flere og måske også andre målgrupper end jeres kernepublikum.  

Det er her en målgruppebaseret tilgang til markedet, giver mening. 

Men hvad betyder en “målgruppebaseret tilgang til markedet” egentlig? Og hvordan kan det hjælpe kunstmuseet?

“Sådan oplever danskerne” bygger på besvarelser fra mere end 7000 danskere.

På baggrund af den indsamlede data har vi identificeret 11 oplevelsesmålgrupper – 5 målgrupper for opleveleser med børn og 6 for oplevelser uden.

Målgrupperne kan lide forskellige ting, fx søger nogle oplevelser hvor de kan dyrke klassisk dannelse, mens andre især går efter oplevelser hvor de bliver underholdt og kan grine sammen med deres børn.

Brug din pil til at lære hvert segment bedre at kende!

Lad os tage et kig på, hvordan denne målgruppeanalyse kan hjælpe kunstmuseet.

I har som sagt jeres kernepublikum, som køber årskort og kommer for at se alle jeres udstillinger. Dem synes I, at I kender rimelig godt.

Men hvad med de danskere, I ikke kender endnu? Hvem er de? Hvad kan de godt lide? Hvilke medier bruger de?

Mød segmentet Fordybelse og læring.

“Oplevelser skal give mig mulighed for at fordybe mig i noget, jeg i forvejen har en interesse i. Vi nørder nemlig vores interesser rigtig meget (fx historie, naturvidenskab og politik), og det gør vi både på biblioteket, på museer og som publikum ved foredrag og debatarrangementer.”

Lad os dykke ned i tre temaer, som kan hjælpe os med at lære Fordybelse og læring endnu bedre at kende! Klik på hvert kort for at lære Fordybelse og læring bedre at kende!

Hvordan kan kunstmuseet omsætte den her viden til praktiske tiltag?

Fordybelse og læring foretrækker mere traditionel formidling, og de er også vante til den mere langsommelige fordybelse gennem bl.a. bøger og især faglitteratur. Det bliver altså næppe den involverende art-workshop, der trækker denne målgruppe til kunstmuseet.

Fordybelse og læring kan til gengæld godt lide foredrag og debatter. Måske kan det være en måde at få dem til at tage en tur på et kunstmuseum.

Vi ved også, at de bruger Facebook mere end de fleste andre målgrupper, så det kunne være en god platform at nå dem på.

Ud over at give dig indgående viden om hver målgruppe, giver værktøjet dig også mulighed for at sammenligne målgrupperne med hinanden på en række parametre.

De temaer, der bliver præsenteret i rapporten, inkluderer blandt andet holdninger til bæredygtighed, præferencer for naturoplevelser, medievaner, forbrugsvaner, børnenes interesser, og hvordan målgrupperne søger inspiration til nye oplevelser.

Vi har allerede arbejdet med mere end 30 attraktioner og kulturinstitutioner over hele landet, der bruger værktøjet i deres markedsføring og oplevelsesudvikling, i gæste- og markedsundersøgelser eller til test af konkret indhold eller koncepter for nyt oplevelsesindhold.

Hvis du er nysgerrig på undersøgelsen eller ønsker at høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig, så tag kontakt til en af vores specialister:

Du kan også udfylde dine egne kontaktinformationer i formularen herunder og så vil du bliver kontaktet af vores team.

=