Læringsmiljøer i danske familier fra Generationsundersøgelsen

Om Undersøgelsen

I 2020 udvider vi Generationsundersøgelsen. Den nye undersøgelse er finansieret af A.P. Møllerske Støttefond og gennemføres af forskere fra VIVE og Københavns Universitet. I undersøgelsen fokuserer vi på læringsmiljøer i familier, der har ét eller flere børn i alderen 2-6 år. Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan familierne organiserer deres hverdag og deres syn på børneopdragelse.
Historien om Generationsundersøgelsen

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere SFI – Socialforskningsinstituttet) startede Ungdomsundersøgelsen i 1968, hvor vi interviewede ca. 3.100 danskere, der alle gik i 7. klasse og er født omkring 1954. Siden dengang er deltagerne blevet voksne, de har taget en uddannelse, stiftet familie og gjort karriere på arbejdsmarkedet.

I 2010 blev Ungdomsundersøgelsen udvidet til også at omfatte børnene af de oprindelige deltagere. Den nye undersøgelse blev døbt Generationsundersøgelsen, og det er den undersøgelse som nu også udvides. Ud over at have fulgt den samme gruppe personer over mange år, så giver undersøgelsen indblik i forholdet mellem generationerne. Det skyldes, at det ikke bare er de oprindelige deltagere, der er med i undersøgelsen, men også deres forældre og børn.

Undersøgelsen er Danmarks ældste forløbsundersøgelse og har været med til at forme den socialpolitiske udvikling i dansk politik. Der findes kun ganske få undersøgelser i verden, der har samme lange tidshorisont og høje kvalitet. Netop den høje kvalitet skyldes alene deltagernes engagement og fortsatte lyst til at være med i undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen

Hvis du har modtaget en invitation til undersøgelsen via e-Boks eller med posten kan du tilgå spørgeskemaet ved at indtaste den personlige kode, som fremgår af invitationen:

[ÅBENT FELT]

FAQ

Hvordan behandler I mine oplysninger?
Epinion står for at indsamle besvarelserne. Epinion sletter og overdrager dine oplysninger til VIVE senest 3 måneder, efter undersøgelsen er færdig. Du kan få mere information om dine rettigheder ved at følge linket her.

Hvis du vil vide mere om, hvordan Epinion behandler dine oplysninger kan du læse mere ved at følge linket her.

Hvornår er sidste chance for at besvare undersøgelsen?
Fristen for besvarelsen af spørgeskemaet er XX.XX.2020.

Linket virker ikke, hvordan besvarer jeg undersøgelsen?
Nogle gange kan fejlen skyldes den browser, som du benytter til at åbne linket med inde fra din e-Boks. Prøv at kopiér linket og indsæt det i URL-feltet i din browser. Alternativ forsøg at åbne linket med en anden browser (f.eks. Google Chrome, Firefox, Edge, etc.)

Hvis linket stadig ikke virker, kan du tilgå spørgeskemaet ved at gå ind på [LINK] og indtaste den personlige kode, der fremgår af invitationen.

Sidst er du velkommen til at kontakte vive@epinion.dk med din personlige kode, og så vil vi fremsende et nyt link til dig.

Jeg har ikke lyst til at svare. Hvordan afmelder jeg mig undersøgelsen?
Hvis du ikke har lyst til at deltage i undersøgelsen, vil du kunne afmelde dig påmindelser på følgende link: [LINK].

Vær opmærksom på, at hvis du ikke afmelder dig undersøgelsen, vil du fortsat modtage påmindelser om at deltage.

Spørgsmål?

Hvis du ellers har spørgsmål til undersøgelsen eller mere generelt, er du velkommen til at skrive til vive@epinion.dk eller kontakte Epinion telefonisk på +45 51 52 05 68