Epinion hjælper DOT med at udvikle et digitalt informationsprodukt

Situation

DOT prioriterer optimering af stationsfaciliteter for at levere en god transportservice på tværs af alle transportformer. Som følge af dette arbejde kortlagde DOT de forskellige faciliteter på stationerne. DOT fandt ud af, at oplysninger om stationsfaciliteter kunne være af stor værdi for deres kunder, når de planlagde en rejse med offentlig transport.

Udfordring

DOT ønskede dermed at udvikle en digital informationsplatform til kunderne. De vidste dog ikke, hvilke oplysninger der ville opfylde kundens behov, eller hvordan de skulle tilgås. derudover havde DOT brug for indspark til design og facilitering af en proces baseret på fused data, hvor potentielle brugere løbende blev involveret i processen. 

Anbefaling

Epinion støttede DOT i at skabe et digitalt informationsprodukt, der opfylder brugernes behov, herunder personer med et handicap som f.eks. blindhed.   Epinion har leveret et digitalt informationsprodukt, der er relevant, anvendeligt og nyttigt for målgruppen. DOT har besluttet at lancere det digitale informationsprodukt med information om stationsfaciliteter i Storkøbenhavn. Disse oplysninger har hidtil ikke været digitalt tilgængelige.