Design, Innovation & Impact

Vi udforsker og eksperimenterer, hvordan vi bedst muligt kan formidle viden og indsigter, for at de giver bedst mening for vores kunder. 

I Epinion er vores ambition, at vores analyser og viden skaber impact for vores kunder. På tværs af hele virksomheden destillerer vi mængder af data til klare indsigter og rådgiver vores kunder, så de kan træffe beslutninger. For når deres kontur står klart, kan de bedre navigere.  

Det betyder, at forståelsen af indsigterne er helt central. Hvad enten det handler om at understøtte ledelsens beslutning om en ny kurs eller indgå i produktudvikling og kommunikationsplanlægning, så tilpasser vi vores formidling for at få mest muligt impact. Derfor er vi også designere, der hele tiden sikrer, at vores udviklingsproces, formidling og formater styrker den måde, ny viden anvendes hos vores kunder.  

I Design, Innovation & Impact skaber vi impact med værktøjer, processer og ny teknologi. Vi arbejder med udviklingsprocesser og designerens kreative værktøjskasse, samtidig med at vi konstant afprøver nye teknologier og formater. Det sikrer, at vores analyser og rådgivning understøttes på den mest effektive måde. 


Teamet

Kasper Holm Wejse

Senior Consultant

kawe@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 24 22 86 29

Maria Schwarz Lausten

Director

masl@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 20 89 55 10

Vil du vide mere?

Vil du vide mere? Skriv en e-mail til kontakt@epinionglobal.com