Et borgerpanel giver Movia, et kritisk eksternt perspektiv

Situation

Movia dækker offentlig transport på hele Sjælland og i Københavnsområdet. Mere end 215 millioner passagerer bruger deres buslinjer, lokale tog og andre mobilitetsløsninger. Det er en organisation, der prioriterer samskabelse og brugercentrering, hvilket betyder, at de fleste initiativer skal indeholde et brugerperspektiv.

Udfordring

I tæt samarbejde med Movia har Epinion skabt The Movia Citizens’ panel. Borgerpanelet består af to møder om året kombineret med nogle få udvalgte digitale involveringspunkter imellem møderne. Hvert borgerpanelmøde involverer kreative opgaver og co-creation-elementer for at fremme en meningsfuld samtale og relevant input til et valgt emne fra Movia. Epinion faciliterer panelet, herunder rekruttering af deltagende borgere, konceptudvikling, moderation og behandling af input fra borgerne.  Epinion rekrutterer og vedligeholder Movias borgerpanel for at sikre en ensartet oplevelse ud fra borgernes perspektiv. Hvert borgerpanelmøde udvikles efter en samarbejdsproces med Movia, der starter med et konceptudviklingsmøde, hvor tema, mål og udfald fastlægges. Derefter designer Epinion et koncept, der opfylder de mål, som Movia har sat, og samtidig giver deltagerne en meningsfuld oplevelse. 

Anbefaling

I tæt samarbejde med Movia har Epinion skabt Movias Borgerpanel. Borgerpanelet består af to møder om året kombineret med nogle få udvalgte digitale involveringspunkter imellem møderne. Hvert borgerpanelmøde involverer kreative opgaver og co-creation-elementer for at fremme en meningsfuld samtale og relevant input til et valgt emne fra Movia. Epinion faciliterer panelet, herunder rekruttering af deltagere, konceptudvikling, moderation og behandling af input fra borgerne. Effekten er markant i deltagernes feedback, og den seneste evaluering viser, at 100 % var tilfredse og ser frem til næste møde. Derudover indsamler, behandler og præsenterer Epinion borgernes input i et klart format, til Movias videre arbejde.

www.moviatrafik.dk/borgerpanel