Epinion udvikler eksperiment til optimering af delebilstjenester i København, München og Tel Aviv

Situation

Delebiler er et af de mest bæredygtige alternativer til at eje en bil. Derfor blev der indgået et partnerskab mellem København, London, München og Tel Aviv-Yafo for at undersøge, hvordan man kan optimere merværdien ved delebiler. Medlemmerne af partnerskabet var universiteter, kommuner og virksomheder inden for delebiler i disse byer. Projektet har derfor til formål at fremme delebilstjenester for at muliggøre og fremme bæredygtig bymobilitet ved at udvikle rammerne for personlige incitamenter.

Udfordring

Succesen af delebiler afhænger dog af konteksten og kræver derfor støtte og sponsorering fra kommunerne. Nøgleingrediensen i udbredelsen af delebiler er fuldt ud at forstå, hvad de relevante lokale incitamenter er, og hvordan de påvirker præferencerne, hvilket fører til bæredygtig delebilsadfærd og lavere driftsomkostninger.

Anbefaling

For at forstå incitamenter og præferencer bag brugen af delebilstjenester hjalp Epinion Share-More med at udvikle et fælles eksperiment baseret på en fusion af kvalitative og kvantitative data. Undersøgelsen blev gennemført i København, München og Tel Aviv-Yafo, blandt borgere med kørekort. Den fælles undersøgelse sikrede, at Share-More havde solide, kvantitative data til deres analyser af delebilsplaner. Undersøgelsen gav indsigt i generelle og byspecifikke incitamenter og præferencer bag valget af én bildelingsplan frem for en anden. Share-More nåede målene med at identificere potentielle incitamenter, typer af interessenter til at udføre personalisering og demonstrere den opfattede indflydelse. Læs mere på projektets hjemmeside:

www.eitum-sharemore.net.technion.ac.il/l