Hvad skal der til for at få unge til at bruge kollektiv transport og Ungdomskort?

Situation

Data fra Rejsekort viser, at de unge generelt rejser mindre med kollektiv transport end tidligere. Derudover har Nordjyllands Trafikselskab (herfra benævnt NT) oplevet et fald i salg af Ungdomskort, der ellers er et billetprodukt, målrettet unge på ungdomsuddannelser og deres transportbehov.

Udfordring

Den lavere brug af kollektiv transport blandt unge i deres teenageår kan være en hindring for kendskab til og brug af kollektiv transport senere i livet. I den grønne omstilling er det ofte de unge, som går forrest og kræver handling, så hvorfor transporterer de nordjyske unge sig mindre og mindre med kollektiv transport? Er det en generel modvilje mod kollektiv transport eller hvad kan NT gøre? NT har manglet viden om de unges transportunivers herunder drivere og barrierer for brugen af kollektiv transport samt Ungdomskort. Og om hvilken rolle forældre spiller i de unges til- og fravalg af kollektiv transport.

Anbefaling

På baggrund af interviews med de unge, duointerviews med de unge sammen med deres forældre samt et mobiletnografisk forum, kunne Epinion præsentere 4 personaer, der formidler de unge nordjyders transportbehov. Personaerne har NT brugt som et redskab i deres arbejde med at udvikle indsatser herunder billetprodukter, netop målrettet den unge målgruppe. Viden om forældrenes rolle i de unges transportvaner er endnu en indsigt Epinion har leveret til NT. Epinion har desuden anbefalet konkrete tiltag, der kunne forbedre oplevelsen med at anskaffe samt bruge Ungdomskort.