Civilsamfund & Politik

Oplever du også, at omverdenen indeholder stadig flere forventninger og på samme tid nye muligheder for din organisation? Vi hjælper civilsamfundsorganisationer og politiske aktører med at gribe dem. Hver gang tager vi udgangspunkt i dyb indsigt i jeres organisation, problemet og samfundsforhold.

Det danske civilsamfund og de danske interesseorganisationer oplever stadig stigende forventninger til, hvilke opgaver de skal løse. De skal arbejde mere professionelt og effektivt, kunne omstille sig til nye omverdensbetingelser og være i stand til at afhjælpe nogle af velfærdssamfundets vigtigste problemer. Alt sammen skal ske inden for rammer, hvor frivilligheden og det sociale entreprenørskab fortsat får lov til at blomstre.  

Vi støtter organisationerne i at navigere i den nye virkelighed ved hjælp af indsigter, rådgivning og processtøtte, så de kan handle effektfuldt og træffe informerede beslutninger. Vores ønske er spille en afgørende rolle i at styrke civilsamfundet og den demokratiske samtale i Danmark.  

Vores team’s ekspertise består i at forstå kompliceret data og at oversætte det til løsninger, som fungerer i en politisk kontekst. Vi rådgiver derfor både faglige organisationer, almennyttige organisationer, fonde, interesseorganisationer, partier, branche- og erhvervsorganisationer og andre sammenslutninger, partnerskaber og sociale bevægelser.

Mød teamet

Anne Sofie Evert

Senior Manager

asev@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 60 13 52 25

Photo coming soon

Camilla Presutti Witt

Manager

cawi@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 81 77 95 79

Catharina Holm Lund

Junior Consultant

calu@epinionglobal.com
LinkedIn

Clara Bay Eriksen

Junior Consultant

cler@epinionglobal.com

Emilie Nyholm Frydenlund Larsen

Senior Consultant

enfl@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 24 40 22 06

Esben Langer Rasmussen

Consultant

esra@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 81 77 70 42

Freja Clara Kerrn-Jespersen

Consultant

frje@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 22 26 59 58

Ida Simone Eskildsen

Senior Consultant

ides@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 92 99 92 34

Photo coming soon

Jakob Kæstel Madsen

Senior Manager

jama@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 27 59 49 42

Jonas Korshøj

Senior Consultant

joko@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 28 57 00 53

Julie Ane Bessmann-Petersen

Senior Consultant

jabp@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 61 60 29 88

Julie Langkjær Frandsen

Consultant

jufr@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 26 29 52 92

Kristian Egløkke Østerbæk

Senior Consultant

kros@epinionglobal.com
+45 44 12 46 23

Rie Gehrt Knudsen

Senior Director

rgk@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 20 86 39 63

Signe Bjørnshave Taul

Manager

sbt@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 51 62 08 73

Tea Hansen Tygstrup

Manager

tht@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 31 24 01 03

Trine Møller

Senior Consultant

trim@epinionglobal.com
+45 44 12 14 64

Vil du vide mere?

Vil du vide mere? Skriv en e-mail til kontakt@epinionglobal.com