Civilsamfund

I en verden i kontinuerlig forandring hjælper vi civilsamfundets organisationer med at navigere. Vi destillerer mængder af data til klare indsigter og rådgiver organisationer, så de kan træffe beslutninger

I en verden, der rykker hurtigt, er det vigtigt at kunne tilpasse sig for at forblive relevant. Ændringer i samfundsforhold og interessenters forventninger gør det nødvendigt at øge professionaliseringen og styrke kommunikationen – alt sammen baseret på datadreven beslutningstagning og dokumentation af indsatser. Vi hjælper eks. faglige organisationer, almennyttige organisationer, brancheorganisationer, interesseorganisationer eller tænketanke med at navigere i al kompleksiteten. 

Vores tilgang kombinerer en dyb forståelse af organisationens daglige udfordringer med stærk indsigt i politik og samfundsforhold. Vi tilbyder datadrevne analytiske værktøjer og rådgivning – eks. ift. succesfuld interessevaretagelse eller dokumentation af indsatser og medlemstiltrækning – der gør det muligt at træffe informerede beslutninger.  

Som team er vi drevet af at skabe reelle forandringer i det danske civilsamfund. Vores indsigtsarbejde styrker organisationernes rolle som både en kritisk og samarbejdende aktør med både offentlige og private aktører. For indsigter skal der til for at ræsonnere med omverden, så vi vedbliver med at have et robust og indflydelsesrigt civilsamfund i Danmark.  

Mød teamet

Allan Toft Hedegaard Knudsen

Director

atk@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 53 74 32 08

Anders Toft Christensen

Senior Consultant

anch@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 40 61 74 59

Catharina Holm Lund

Junior Consultant

calu@epinionglobal.com
LinkedIn

Clara Bay Eriksen

Junior Consultant

cler@epinionglobal.com

Emilie Nyholm Frydenlund Larsen

Senior Consultant

enfl@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 24 40 22 06

Esben Langer Rasmussen

Consultant

esra@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 81 77 70 42

Freja Clara Kerrn-Jespersen

Consultant

frje@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 22 26 59 58

Signe Bjørnshave Taul

Manager

sbt@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 51 62 08 73

Tea Hansen Tygstrup

Manager

tht@epinionglobal.com
LinkedIn
+45 31 24 01 03

Trine Møller

Consultant

trim@epinionglobal.com
+45 44 12 14 64

Vil du vide mere?

Vil du vide mere? Skriv en e-mail til kontakt@epinionglobal.com