Netværksmøde i AnalytiCS: Hvad vinder man, når brugerne bliver medskabere i analyser?

April 19, 2024 – 12:00

Principper og læringer for brugerinvolvering

Brugernes perspektiv har stor værdi, når vi udvikler og evaluerer indsatser, som har til formål at hjælpe de selv samme brugere. Inddragelsen af levede erfaringer kan blandt andet gøre virkningerne af vores indsatser større, skabe grobund for en dybere forankring af vores indsatser og have demokratiske og etiske fordele. Brugerinddragelse er da også en trend, der med stigende fokus tænkes ind af offentlige myndigheder og civilsamfundsorganisationer. Det repræsenterer en forståelse af brugerne som ligeværdige med projektdesignerne, og den forståelse af ligeværdighed rimer ofte rigtig godt på civilsamfundsorganisationernes formål, værdier og arbejdsprincipper.  

Oplevelsen af, at brugerinddragelse ”kan noget” siver ned til analyseafdelingerne, og derfor sætter vi på næste netværksmøde i AnalytiCS fokus på, hvilke gevinster man kan opnå ved at indtænke brugerne i analyser og evalueringer – helt fra designfasen, over dataindsamlingen, til analyse, formidling og forankring af indsigterne efterfølgende. Vi sigter efter, at alle deltagere efter netværksmødet føler sig klædt på til at kunne arbejde med brugerinddragelse, hvis og når det måtte være relevant, og at alle deltagere har en forståelse for forskellige tilgange til brugerinddragelse. Vi giver også plads til at få konkrete erfaringer og obs-punkter omkring brugerinddragelse på bordet på mødet.  

Mødet indledes med en indflyvning til principper for brugerinddragelse i analyser og evalueringer af Mette Munch-Petersen, ViBIS – Videns- og Kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet. Vi har herefter inviteret nogle praktikere inden for arbejdet med brugerinddragelse og en bruger selv til at diskutere barrierer og muligheder i metoden. Mødet rundes af med gruppearbejde, som kobler de principper, vi er blevet præsenteret for på mødet, med konkrete analysemæssige problemstillinger fra jeres egne organisationer. 

Denne gang henvender mødet sig særligt til medarbejdere, der arbejder med analyse, evaluering og udvikling i civilsamfundsorganisationer.  

Netværksmødet afvikles som et eftermiddagsarrangement, så der er mulighed for at blive efter mødet til en fredagsøl eller -sodavand. Det sker fredag den 19. april januar 2024 kl. 12:00-15:00, København. 

Der er et begrænset antal fysiske pladser, som tildeles efter først til mølle. Vi opfordrer i udgangspunkt hver organisation til at være max to fremmødte, men skriv endelig, hvis I er flere. Det er også muligt at deltage online, hvis man ikke kan være med fysisk. Angiv venligst ved tilmelding, om du deltager fysisk eller online.  

Program  

  • Kl. 12.00: Velkommen og præsentationsrunde  
  • Kl. 12.15: ’Introduktion til brugerinddragelse i analyser og evalueringer’ – oplæg v. Mette Munch-Petersen, projektleder, ViBIS 
  • Kl. 12.45: ’Barrierer og muligheder i at se brugere som medskabere’ – samtale mellem samtale mellem Kamille Rapin, ViBIS, Amalie Kjær Kristiansen, Epinion, og en bruger. 
  • Kl. 13.30: Pause og netværk 
  • Kl. 14.00: ‘Brugerinddragelse i din organisation’ – gruppearbejde, opsamling og diskussion 
  • Kl. 15:00: Fredagsøl/-sodavand eller på gensyn 

Sted

Red Barnet
Codanhus, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
Auditorium 1. sal lavhus

Hvorfor deltage?  

AnalytiCS har til formål at bidrage til inspiration, vidensdeling og øget samarbejde mellem danske civilsamfundsorganisationer omkring analysebaserede indsigter og indsatser. Netværket er for personer, som arbejder med analyser og data i almennyttige organisationer, interesseorganisationer, foreninger og NGO’er. Det kan f.eks. være som analytiker eller udviklingskonsulent i en mindre miljøorganisation, en sygdomsbekæmpende organisation eller en større humanitær organisation.  

Epinion rådgiver og samarbejder dagligt med organisationer i civilsamfundet.  

Vi faciliterer netværket sammen med en styregruppe, der består af repræsentanter fra civilsamfundsorganisationerne. Styregruppen afgør, hvilke emner der tages op i netværket.  

Der er ikke flere ledige pladser til dette AnalytiCS netværksmøde. Men du kan udfylde formularen for at komme på vores venteliste.. Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig, at vi må opbevare dine data, offentliggøre fotos fra møderne og kontakte dig vedr. andre netværksmøder eller materiale vedrørende netværket. Du kan læse om vores generelle privatlivspolitik i linket – herunder hvordan du afmelder dig. 

Registration

=

Other events & webinars