Vælg en design-metodisk tilgang til rådgivning og leverancer

december 13, 2023

Formidling og formidlingsformater er en vigtig del af vores rådgivning. Vi hjælper vores kunder med at tænke og udvikle formater, som understøtter den måde, de skal bruge nye indsigter og ny viden. Det har vi udviklet en metode og struktureret proces til, som du kan læse om her og blive inspireret til, hvordan du selv kan arbejde med det, vi kalder for ‘en designmetodisk tilgang’.

Vores analyser og rådgivning udgør ofte fundamentet for, at organisationer træffer informerede beslutninger, som fører til forbedringer, innovation eller organisatoriske ændringer. Uanset formålet skal formidlingen altid understøtte organisationens behov for at omsætte og kommunikere den nye viden.

Vi bruger en designmetodisk tilgang til at vælge det rigtige formidlingsformat, fordi design netop fokuserer på anvendelsesperspektivet. Altså hvordan ny data og viden bedst skaber værdi, når den er tilvejebragt. 

Den designmetodiske tilgang hjælper os til at vælge, om viden skal udfoldes i en kortfattet video, der skaber overblik over de vigtigste pointer eller et dashboard, hvor man løbende kan følge udvikling, eller en video som kortfattet formidler til alle medarbejdere i en organisation eller udviklingsworkshop, der sætter den nye viden i spil ift. nye initiativer. Den hjælper med at sikre, at leverancerne kan anvendes af modtageren. Det indebærer en forståelse af, hvordan den bruges i organisationen, og hvordan den lever videre.  

Som når man designer en bil  

En designmetodisk  tilgang minder om processen med at designe en bil. I den indledende fase indsamles viden om brugerens behov og ønsker. Det omfatter forståelsen af, hvem der skal bruge bilen, hvordan den vil blive brugt, og den kontekst, den vil blive anvendt i fx behovet for plads til indkøb, børnesæder og antal familiemedlemmer. Derefter igangsættes arbejdet med at skabe skitser, udvikle prototyper og udføre brugertests for at sikre, at bilen opfylder de identificerede behov. 

Vi gennemgår en lignende proces, i vores tilgang til rådgivning og analyse som blandt andet fokuserer på, hvordan formidlingsformater kan understøtte brugen af ny viden. Det er afgørende at forstå, hvem der vil gøre brug af den nye viden og hvordan. Hvis vi fx. har udarbejdet en kompleks analyse, som udfoldes i en omfattende rapport, men hovedmålgruppen ikke har tid til at læse så mange sider, er formatet lige så ineffektivt som en familiebil uden plads til børnesæder. 

Fire fokuspunkter udgør fundamentet for impactskabende formidlingsformater 

Helt konkret tager vi afsæt i fire fokuspunkter, når vi rådgiver om og udvikler formater:. Indhold, Modtager, Anvendelse og Kontekst.  

  1. Indhold – Hvad er hovedbudskaberne i indholdet? Hos Epinion er indholdet altid nye indsigter og ny tilvejebragt viden. Før vi arbejder med at designe formidlingsformater, ligger der altid et datagrundlag og en analyse. Det er netop fortællingen i vores analyse, vi tager udgangspunkt i i vores formidling, altså  de vigtigste analytiske pointer. 
  1. Modtager – Hvem er modtager eller modtagerne? Der er ofte forskellige modtagergrupper for vores rådgivning og analyser, og det er det, vi afklarer her. En direktion og en marketingsenhed har ikke altid behov for de samme aspekter af en analyse. Direktionen har måske brug for et hurtigt beslutningsdokument, mens marketing har brug for materiale, der understøtter deres produktion af kommunikation fx  en kampagne og/eller et nyhedsbrev.  
  1. Anvendelse – Hvad skal formidlingsproduktet bruges til? Formatet skal understøtte, hvilket behov modtageren har, og hvordan det skal bruges. . Her har vi altid for øje, at der kan være flere modtagergrupper, som har behov for forskellige formidlingsformater. Der er fx. forskel på, om den nye viden skal informere, inspirere til handling, understøtte videreudvikleing, promovere eller uddanne. (evt. link til POV med tre eksempler) 
  1. Kontekst – I hvilken kontekst bliver formidlingsproduktet udfoldet? Her ser vi bl.a.  på, om materialet skal tale for sig selv i en virtuel, digital eller fysisk kontekst. Eller om der er en person, som skal præsentere det. Hvis formidlingsformatet fx blot sendes på mail, skal der måske mere kontekstualiserende forklaring til, end hvis det leveres som præsentation til en gruppe medarbejdere.  

Fra data og analyse til impact  

Den designmetodiske tilgang understøtter vores kunder i at vælge og udvikle formidling og formater, som er værdiskabende i deres organisation. Det styrker vores rådgivning, så vi sikrer, at den nye viden kommer ud og arbejde i alle relevante sammenhænge i en organisation, mao. får en reel impact.  

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan vi rådgiver indenfor Design, Innovation & Impact, er du velkommen til at række ud til Director, Maria Schwarz Lausten, masl@epinionglobal.com.

Vil du downloade arbejdsark som inspiration til at arbejde med at designe formidling og formater, som er tilpasset dine modtagere? Så ud fyld formularen herunder og hent det med det samme.

=

 

 

Maria Schwarz Lausten
DIRECTOR
masl@epinionglobal.com