Et dybdedyk i møbelindustriens nuværende og fremtidige arbejde med bæredygtighed

Situation

Bæredygtighedsagendaen fylder i stigende grad på tværs af alle industrier. Træ- og Møbelindustrien er en arbejdsgiver- og brancheforening, der varetager fælles interesser på tværs af træ- og møbelindustriens værdikæde. I fremtiden vil Træ- og Møbelindustriens medlemmer også i stigende grad møde en efterspørgsel efter produkter, der lever op til bæredygtighedskriterier. Samtidig er der nye regler og love for dokumentationen af møblers bæredygtighed på vej, der kommer til at påvirke arbejdet i møbelindustrien.

Udfordring

Imidlertid havde Træ- og Møbelindustrien et begrænset indblik i hvor langt både deres medlemmer og resten af møbelindustrien er på bæredygtighedsrejsen og hvilke behov industrien har. Denne viden er vigtig, for at Træ- og Møbelindustrien kan rådgive deres medlemmer, og for at de kan varetage møbelindustriens interesser bedst muligt.

Anbefaling

Ved hjælp af dybdeinterviews, en spørgeskemaundersøgelse blandt Træ- og Møbelindustriens medlemmer og opfølgende telefoninterviews blandt andre virksomheder i møbelindustrien har Epinion afdækket møbelindustriens arbejde med bæredygtighed. Træ- og Møbelindustrien har fået et handlingsanvisende indblik i hvordan møbelindustrien på nuværende tidspunkt arbejder med bæredygtighed, den oplevede efterspørgsel efter bæredygtighed, og de forventninger og bekymringer som møbelindustrien har til det fremtidige arbejde med bæredygtighed.