Brugerinvolvering som fundament for udvikling af nyt frivilligblad

Situation

”Mit Røde Kors”-bladet udkommer fire gange om året og sendes til alle frivillige i Røde Kors. Bladet er et vigtigt bindeled mellem Røde Kors og de tusindvis af frivillige, hvilket sætter høje krav til at kunne omfavne mange forskellige frivilligaktiviteter og motiver for at være frivillig i organisationen. Samtidigt arbejder Røde Kors på en ny kernefortælling for ”Mit Røde Kors”, der sætter fokus på bladets todelte formål: at bladet skal 1) oplyse og 2) engagere dets læsere.

Udfordring

Røde Kors er imidlertid interesseret i at afdække, hvorvidt dette fokus stemmer overens med behovet og forventningerne til bladet blandt deres læsere, og hvorvidt bladet appellerer til de frivillige. Desuden ønsker Røde Kors at få konkrete input til, hvordan bladet kan gøres mere relevant og eventuelt tiltrække nye læsere.

Anbefaling

Epinion har igennem en brugerinvolveret tilgang givet Røde Kors et dybdegående og handlingsanvisende blik ind i læsernes oplevelse af bladet. Epinion har identificeret en række barrierer for, at bladet kan udleve sit fulde potentiale og leve op til sit formål om at oplyse og engagere de frivillige. Epinion anbefaler en række nye og konkrete redaktionelle tiltag, der lægger fundamentet for Røde Kors’ handlingsplan og videre arbejde for at nytænke bladet.