Sparringspartner og rådgiver for de 20 danske Top Attraktioner

Situation

Top Attraktioner er et samarbejde melemme 20 af de største og mest betydningsfulde attraktioner i Danmark. En central del af samarbejdet er at drive og udvikle et fælles arbejde med skabe indsigt i gæster, målgrupper og markedspotentialer, som kan skabe grundlag for erfaringsudveksling på tværs, samt for at arbejde datadrevet med bl.a. oplevelsesudvikling og markedsføring og hele tiden hæve baren for gæsternes oplevelse og attraktionernes kvalitet.

Udfordring

Top Attraktioner har derfor brug for en kompetent og fleksibel samarbejdspartner, der dels kan levere analysearbejde og systemunderstøttelse af fx gæstetilfredshedsmålinger af højeste kvalitet, men først og fremmest kan være en rådgiver og sparringspartner, der hele tiden har fokus på at udvikle analyserne, gøre dem mere anvendelige og relevante for attraktionernes arbejde samt ikke mindst arbejde med at aktivere resultaterne hos attraktionernes medarbejdere gennem bl.a. workshops og skræddersyede dashboards i PowerBI.

Anbefaling

Epinion har siden 2015 været rådgiver for og analyseleverandør til Top Attraktioner og har i dag ansvaret for alle dele af samarbejdets analysesetup. Bl.a. har Epinion løbende udviklet gæsteanalysen i et fleksibelt setup med både generelle kvalitetsmål, som alle attraktioner benchmarker sig på, typespecifikke dimensioner, som fx museerne kan dykke ned samt individuelle spørgsmål. De seneste år er der arbejdet meget med at integrere målgrupperne fra ”Sådan oplever danskerne” både ift. at segmentere gæster og i attraktionernes udviklingsarbejde. Epinion driver desuden bl.a. en årlige markeds- og potentialeanalyse samt ABS-modellen, der belyser ”Attraktionernes Betydning for Samfundet”.