Børneliv uden vold

Situation

For nogle børn og unge er hjemmet ikke et frirum, men et sted, hvor de oplever vold begået af omsorgspersoner. Dette kan have alvorlige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, der strækker sig langt ind i voksenlivet. Det er derfor afgørende, at børn og unge, der udsættes for vold, får den rette hjælp. I samarbejde med Red Barnet vil Epinion finde løsninger, der sikrer, at børn og unge, der er udsat for vold, får effektiv, rettidig og kvalificeret hjælp i det kommunale system.

Udfordring

Kommunerne skal gribe ind, når der opstår mistanke eller viden om, at et barn udsættes for vold. En nyere undersøgelse viser imidlertid en række udfordringer i kommunernes håndtering heraf. Risikoen er, at børnene ikke tilbydes den rette hjælp, og i stedet svigtes af det system, der skal beskytte dem. Epinion tror på, at børn er eksperter i deres eget liv, og det er afgørende, at deres erfaringer og perspektiver er fundamentet for forandringen af de kommunale processer på voldsområdet for børn.

Anbefaling

Epinion sætter børnene forrest og afdækker barnets rejse gennem det kommunale system. Ud fra børnenes egne oplevelser sætter vi fokus på de praksisser, der kræver forandring for at beskytte børn, der har været udsat for vold i nære relationer. I samarbejde med Red Barnet udvikler vi en kommunal indsatsmodel, der kan udbredes til alle landets kommuner, så alle børn og unge, der udsættes for vold, får den hjælp de har ret til og brug for.