Epinion hjælper kommuner med stabil, gennemsigtig og retfærdig styringen af specialundervisningsområdet

Situation

Specialundervisning udgør en væsentlig del af de danske kommunernes samlede budgetter for folkeskolen, men alligevel oplever tre ud af fire kommuner budgetoverskridelser på specialundervisningsområdet.

Udfordring

Specialundervisningsområdet er kendetegnet ved at være et område, hvor det er vanskeligt at sikre stabil økonomiske styring, gennemsigtighed og retfærdig tildeling af specialtilbud til mest udsatte elever.

Anbefaling

Epinion har i mere end 10 år hjulpet kommuner med at indføre retfærdige og ansvarlige processer for styring af specialundervisningsområdet ved hjælp af socioøkonomiske tildelingsmodeller. Socioøkonomiske tildelingsmodeller gør det muligt for kommuner at få et nøje billede af skoleelevernes behov for specialtilbud, hvilket kan anvendes til at målrette fordelingen af de økonomiske midler til skoler ud fra, hvor belastede deres elevgrundlag er. I Epinion har vi udviklet den mest præcise model i Danmark til at estimere skoleelevers behov for at modtage specialundervisning. Modellen er baseret på mere end 190 karakteristika hos hver enkelt elev og elevens forældre, og kan med 86% sandsynlighed kategorisere behov for specialundervisning korrekt (andre lignende modeller ligger på omkring 50%). Vores model anvendes i dag af en lang række kommuner til fordeling af midler til specialundervisning og inklusion, og er et effektivt redskab til at sikre stabil-, gennemsigtig- og retfærdig økonomisk styring.