Kollaborativt testforløb styrker tilbud til uddannelses- og daginstitutioner

Situation

I 2022 afsluttede vi et testforløb for en stor dansk science-attraktion – et testforløb med fokus på udvikling af attraktionens undervisningstilbud. Udover turister og danske gæster er attraktionen nemlig velbesøgt af særligt folkeskoler, som er tiltrukket af attraktionens mange uddannelsestilbud, hvor underholdning og læring går op i en højere enhed. Attraktionen vil dog gerne have bedre fat i andre uddannelsesinstitutioner såsom gymnasier og erhvervsuddannelser samt i børnehaverne

Udfordring

Attraktionen vil dog gerne have bedre fat i andre uddannelsesinstitutioner såsom gymnasier og erhvervsuddannelser samt i børnehaverne. Det er vanskelige målgrupper i sig selv, og målgrupper som attraktionen ikke havde et særlig godt kendskab til i udgangspunktet. Derfor var det svært for udviklingsteamet at vurdere, om de koncepter, de havde på tegnebrættet, også vandt genklang hos den målgruppe, koncepterne vil tiltænkt.

Anbefaling

Attraktionen og Epinion igangsatte en samskabende proces for at styrke oplevelsestilbuddet. Epinion vurderede potentialer og barrierer i tre uddannelsesområder og baseret herpå, udviklede attraktionen konceptskitser for to områder. Koncepterne blev testet fysisk i attraktionen med en klasse. Det kollaborative procesdesign, attraktionens egen deltagelse og Epinions anbefalinger om bl.a. markedsføring og indhold, har ledt til, at attraktionen har skærpet deres tilbud til de udvalgte faggrupper.