Udvikling og undersøgelse af effekten af en kandidattest

Situation

Valg- og kandidattests er blevet populære politiske match-makers. Op til Folketingsvalget 2022 lod knap 70 pct. af de danske vælgere en valgtest måle deres ideologiske kemi med partier og kandidater for at finde det bedste match. Og ifølge brugerne selv, lader halvdelen sig guide af de anbefalinger de får. Valgtests fungerer altså som en populær informationsgenvej for vælgerne, der hjælper med at indsamle, analysere og evaluere information om partier og kandidater.

Udfordring

For at en kandidattest skal kunne fungere som en informationsgenvej, der hjælper vælgerne med at stemme ”korrekt”, er det imidlertid nødvendigt at vælgerne rent faktisk lader sig påvirke af testens resultater – og hvor præcist den bagvedliggende vælgermodel og matching-algoritme afspejler vælgernes faktiske bedste match. Med andre ord: For at kende effekten af en kandidattest, skal vi have et validt datagrundlag om de vælgere, der tager en kandidattest.

Anbefaling

Epinion har sammen med Aarhus Universitet udviklet, implementeret og driftet en kandidattest, der kan bruges til at undersøge hvordan kandidattesten påvirker stemmeadfærd – både for vælgere, der deltager via vores webpaneler, og for vælgere, der tilgår kandidattesten som en klassisk valgtest på Jyllands-Postens hjemmeside.