“Test before you invest”-mindsettet breder sig blandt danske oplevelsesaktører

september 22, 2023

I Epinions team for Turisme, kultur og stedsudvikling arbejder vi sammen med nogle af verdens bedste og mest innovative oplevelsesudviklere. Passionerede, kreative og ekstremt vidende mennesker, der mestrer håndværket at udvikle oplevelsestilbud, fordi de har gjort det mange gange før.

Men alle der har arbejdet sig dybt ned i noget – en museumsudstilling, et formidlingskoncept, en analyse (!) – kender følelsen af på et tidspunkt i processen at begynde at tvivle på sin dømmekraft. Spørgsmål som ”har vi overset noget, man kommer til at mangle for at få en god oplevelse?”, ”kan man finde rundt, når man aldrig har været her før?” eller ”forstår man overhovedet den her idé, når man forudsætningsløs træder ind i udstillingen?” melder sig.

”Man” i den sammenhæng er selvfølgelig modtageren – det potentielle publikum eller den potentielle besøgende – som vi jo bør forholde sig til i udviklingsarbejdet, men som alt for ofte tabes ud af syne, når vi undervejs får gravet os ned i et fagområde eller en idé.

Derfor venter der altid overraskelser – også for de mest erfarne oplevelsesudviklere – i de indsigter, som vores koncepttests og oplevelsestjek afdækker. Overraskelserne kan handle om brugervenlighed, lix-tal, tilgængelighed og mange andre aspekter af oplevelsestilbud, som har kæmpestor betydning for den besøgende, men som også varierer utrolig meget afhængigt af, hvem du spørger.

Risikoen for at ”ramme forkert” med fx en udstilling eller et markedsføringskoncept er endnu større i et oplevelsesmarked, der dels i stigende grad orienterer sig mod nye målgrupper, dels opererer i en offentlighed med et langt større fokus på mangfoldig repræsentation end tidligere.

Konsekvensen er nemlig, at vi ikke længere kan eller bør nøjes med at trække på vores mavefornemmelser, eller gentage hvad der tidligere har virket. Vi har brug for kvalificerede og kritiske blik udefra.

Oplevelsesbranchen følger derfor i stigende grad det simple princip: Test materialet før det lanceres!

Og det behøver ikke være svært at teste. Men det kræver, at I kan arbejde metodisk systematisk, at I har mulighed for at gennemføre kvalificeret rekruttering af testpersoner – og så kræver det, at I for en stund kan ”træde ud” og distancere jer selv fra udviklingsarbejdet.

Om I involverer Epinion eller tester selv, er budskabet dog først og fremmest her: Sørg for at teste oplevelsestilbuddet før I investerer og lancerer. Det fremmer innovationen, og sikrer at I rent faktisk bliver noget, for dem I gerne vil være noget for.

Se mere om, hvordan vi arbejder med test af oplevelseskoncepter og -tilbud i vores udvalgte cases, eller kontakt head of Tourism, Culture and Places, Nikolaj Larsen på nsl@epinionglobal.com eller på 28 66 29 34.