Fagforeninger i forandring: Fremtidens medlemskab er skræddersyet

december 14, 2023

Fagforeningerne står overfor en vigtig forandringsproces, hvor medlemmernes unikke behov er nøglen til fremtidig relevans.

Den danske model med fagforeninger som repræsentant for arbejdstagerne er prisgivet!

Denne påstand er blevet fremført utallige gange de seneste år, hvor diverse opgørelser har vist kontinuerligt dalene medlemstal hos mange fagforeninger (FH, 2023; Folkeskolen, 2023; Mandag Morgen, 2021). Det er en udvikling som bl.a. tilskrives konkurrencen fra nye alternativer til de overenskomstbærende fagforeninger og et mere bevægeligt arbejdsmarked – men som også er påvirket af danskernes mere kritiske holdning til fagforeninger.

Så hvordan kan fagforeningerne modbevise dommedagsprofetierne og sikre deres relevans i fremtiden?

Grundlæggende handler det om, at fagforeningerne er nødt til at forstå, forholde sig til og tilpasse sig den nye virkelighed, deres medlemmerne lever i. Moderne medarbejdere søger nemlig mere end traditionel beskyttelse i en fagforening. De søger en partner, der støtter både karriereudvikling og familieliv, og som forstår deres skiftende behov på forskellige tidspunkter i livet. Fagforeningsmedlemmerne er med andre ord blevet kritiske forbrugere, som opgør værdien af deres medlemskab på en lang række parametre.

Vi tror ikke, at fagforeningernes rolle er udspillet – langt fra!

Men vi ved, at fagforeningerne står overfor en større forandringsproces, hvor en revolutioneret tilgang til medlemsengagement og fastholdelse er nødvendig.

I Epinion arbejder vi tæt sammen med flere fagforeninger og har set denne transformationsproces indefra. Vi ved, at nøglen til succes ligger i en skræddersyet tilgang til hvert enkelt medlems behov. Det handler om at levere målrettet kommunikation og services, der resonerer med medlemmernes skiftende krav. Og det kræver indsigt i medlemmernes behov og præferencer.

Den indsigt får vi ved at dykke dybt i medlems- og befolkningsdata – og ved at finde mening i kvantitative og kvalitative datakilder i kombination. Ved hjælp af avancerede segmenteringsanalyser af fagforeningernes nuværende og potentielle medlemmer, kan vi fx sikre fagforeningerne en unik forståelse for deres forskellige målgruppers divergerende behov. Og ved hjælp af dybdegående kvalitative studier kan vi nuancere denne forståelse, så det bliver operationelt at arbejde prioriteret og målrettet med hver enkelt målgruppes behov og præferencer.

Ved proaktivt at tilpasse sig og tage initiativ til at forme fremtidens skræddersyede medlemsoplevelse, kan fagforeninger ikke blot sikre overlevelse, men også styrke sin position på et stadigt mere dynamisk arbejdsmarked.

Er du interesseret i at vide mere om hvordan vi rådgiver indenfor Civilsamfund, er du velkommen til at række ud til Manager, Tea Hansen Tygstrup på tht@epinionglobal.com eller på 31 24 03 03.

 

 

Tea Hansen Tygstrup
MANAGER
tht@epinionglobal.com