Epinion og AI: Mennesker, maskiner og mening

december 14, 2023

Vi har længe arbejdet med AI i Epinion, men nogle af de nyeste teknologier på området giver os nye muligheder, som vi vil udnytte på en værdiskabende måde.  

AI er en ny teknologi – blandt mange andre 

For os handler AI ikke om AI. Det handler om ny teknologi. Om nye muligheder. I går hed det én ting, i morgen noget andet. ​  

I Epinion bruger vi den teknologi, der giver og skaber mening. Vi prøver af, vi er åbne, men først og fremmest spørger vi: Giver det mening?​ 

AI er en naturlig del af vores arbejde 

AI har været en del af vores arbejde længe. Vi har tidligt arbejdet med automatiseret statistik som en naturlig del af vores analytiske tilgang, og det har kun udviklet sig derfra. I løbet af det seneste årti har vi inkorporeret Machine Learning og Natural Language Processing i vores daglige praksis. Det har hjulpet os med at dykke dybere ned i bl.a sociale mediedata og åbne survey-besvarelser.  

AI gør gode rådgivere bedre 

Én ting er de muligheder, som AI-værktøjer giver. Men for os, handler AI ikke bare konkrete værktøjer. Det handler om en kultur: Om at bruge de muligheder, der er. Prøve det af, men ikke blindt.  

Dårlige rådgivere bliver ikke gode af AI. Men gode rådgivere bliver bedre. Og hvis der er noget, som er kernen i Epinions DNA, så er det hele tiden at blive bedre. Blive bedre til det, vi gør i forvejen og blive gode til det, vi ikke allerede gør. ​ 

Nye teknologier giver nye muligheder 

Lang tid før der var noget, der hed ”chatbotten” og “OpenAI” var på alles læber, har vi kunnet se værdien af at bruge AI-teknologi. Men med nye, forbedrede værktøjer kommer også nye muligheder. 

AI-teknologier har igennem længere tid været centrale i vores arbejde med at hjælpe vores kunder med at løse konkrete problemstillinger fx: 

  • Prioritere forbedringer af offentlige digitale løsninger 
  • Følge tendenser i søgehistorik på sociale og andre digitale medier 
  • Forudsige segmenter på kundebaser med millioner af kunder 
  • Analysere mønstre i årsager til at folk stopper med at være frivillige i organisationer 
  • Kodning at billeder til bedre at forstå borgeres tryghedsforståelse 
  • Kodning af jobopslag for at forstå efterspørgslen af kompetencer i jobmarkedet. 
  • Udvikle og teste AI-genererede billeder for at måle diskrimination på arbejdsmarkedet 

Disse – og mange andre projekter – illustrerer, hvordan vi har brugt og bruger AI-teknologi i praksis. Vores tidlige og vedvarende engagement i AI har gjort os bedre til at skabe værdi og mening i en verden, hvor nye teknologiske muligheder konstant opstår.  

Nogle gange er teknologien fødselshjælper til projekter og ideer, som også kunne løses uden, men nu kan løses bedre og mere effektivt – og nogle gange er det mulighedsgivende, da der åbnes døre til muligheder, som før ikke var til stede.​ 

AI: Balancen mellem innovation og grundlæggende principper 

For os at AI brugbar, når det hjælper os med at skabe mening. I vores arbejde med AI – og dermed kulturen om brugen af AI-løsninger – forsøger vi at finde tilbage til nogle grundlæggende principper for, om vi skal bruge AI eller ej. Udgangspunktet skal ikke være: ”Hvordan løser vi det her med AI?”. Udgangspunkter skal altid være: ”Hvordan løser vi det her?”  

AI er et moving target. Derfor er det – såvel som med så mange andre teknologiske udviklinger – vigtigt at bevare balancen mellem både at have en åbenhed, som kan drive innovation og en fornuft, som skal sikre mod ”hovsa-løsninger”, som bliver så idiosynkratiske, at de svært kan basere sig på generelle principper om problem- og projektløsning, som vi har arbejdet med i flere årtier.   

Kunstig intelligens er kommet for at blive, men det er den menneskelige intelligens heldigvis også. 

Er du interesseret i at vide mere om hvordan vi rådgiver indenfor Data Science & Analytics er du velkommen til at række ud til Director, Allan Toft Hedegaard Knudsen, på mail  atk@epinionglobal.com eller på +45 53 74 32 08.

Advanced Analytics and Reporting