Test af den første førerløse bus i Danmark

Situation

Teknologien inden for autonom kørsel er i disse år stærk på tværs af alle transportformer – busser, biler, lastbiler, færger osv. Movia tester i samarbejde med Region Sjælland, Hovedstaden og Metroselskabet den første førerløse bus i Danmark. I løbet af sommeren 2018 fandt den første ud af tre testfaser sted. Bussen kørte 65 dage på Sjællands Universitetshospital, Køge og transporterede ~6.000 patienter og pårørende mellem ambulatorierne til hospitalet.

Udfordring

For at forberede en lancering i fuld skala og have rette beslutningsgrundlag for planlægning havde Movia imidlertid brug for støtte til at udarbejde en kvalitativ vurdering af brugervenligheden for brugerne og brugernes og ikke-brugeres accept af teknologien.

Anbefaling

På dette stadie betragtes bussen som en succes både blandt brugere og ejere. Evalueringen af første fase viser, at brugerne kører komfortabelt med busser uden chauffør, men den viser også, at teknologien ikke fuldt ud er klar til drift i større målestok på grund af både gældende lovgivning og yderligere forbedring af udvalgte dele af den tekniske løsning.