Nyt redskab til sprogvurdering

Om projektet

Med den politiske aftale fra oktober 2021 om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, blev det besluttet, at der skal udvikles et forbedret nationalt sprogvurderingsredskab i børnehaveklassen. Det nye sprogvurderingsredskab bliver obligatorisk for alle folkeskoler at anvende fra 2024/25.

Børne- og Undervisningsministeriet har derfor igangsat et udviklingsarbejde, der skal:

  • give en systematisk og ensartet vurdering af elever overalt i landet
  • understøtte sprogarbejde i overgangene mellem dagtilbud, børnehaveklasse og 1. klasse
  • identificere sproglige udfordringer hos eleverne i børnehaveklassen
  • styrke det pædagogiske personales forudsætninger for at undervise differentieret med udgangspunkt i Fælles Mål for børnehaveklassen

Børne- og Undervisningsministeriet har indgået aftale med TrygFondens Børneforskningscenter og Epinion om at stå for dette udviklingsarbejde.

På denne hjemmeside, som vil blive opdateret løbende, vil man kunne finde svar på ofte stillede spørgsmål, tilgængelige materialer samt informationer om projektet og de fundne resultater.

Spørgsmål?

Læs mere her: Spørgsmål og Svar, eller kontakt os på sprogvurdering@epinion.dk

Vil du vide mere?

Vil du vide mere? Skriv en e-mail til kontakt@epinionglobal.com