Hvilke er de rigtige investeringer, der sikrer høj tilfredshed med det første kontaktpunkt på kunderejsen?

Situation

Parkering er en af de største indtægtskilder for lufthavne, og det første kontaktpunkt passagerer møder ved lufthavnen. Derfor er det vigtigt at sikre høj tilfredshed ved at imødekomme brugernes behov. Især blandt dem, der parkerer i parkeringshuse, da disse typisk er mere krævende, fordi de betaler den højeste pris og derfor forventer høj service.

Udfordring

Det kan dog være en udfordring for lufthavnene at finde ud af, hvad brugerne synes er attraktivt, når det kommer til parkering. En efterspørgsel på analyse skete, da lufthavnen skulle udvide deres nuværende parkeringsmuligheder med et andet parkeringshus og dermed havde brug for input fra parkeringsbrugerne i de eksisterende parkeringshuse for at kunne træffe datadrevne beslutninger om investeringerne i det nye parkeringshus.

Anbefaling

Epinion hjalp en lufthavnskunde med at løse denne udfordring. Den anvendte tilgang var at gennemføre personlige interviews med brugerne af de eksisterende parkeringshuse på baggrund af et fælles spørgeskema samt tilhørende fælles analyser. Resultaterne gav lufthavnen indgående indsigt i, hvad passagererne finder mest attraktivt, og hvad de finder mindst attraktivt, sammen med den relative betydning på tværs af parkeringsattributter. Denne indsigt bekræftede nogle af lufthavnens hypoteser, men afslørede også en række forskelle i andre hypoteser, hvilket indebar, at resultaterne muliggjorde øget tilfredshed med parkeringshuset og sikrede, at alle investeringer er datadrevne. Derfor spiller resultaterne en vigtig rolle i udformningen af det nye parkeringshus.