Hvordan forstår og reagerer danske forbrugere på spørgsmål og udfordringer om bæredygtighed?

Situation

Det er de brede spørgsmål, Epinion undersøgte i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning (CIFS). Epinion og CIFS gennemførte derfor en tværmetodisk undersøgelse af den almindelige danskers perspektiv og syn på bæredygtighed. For de fleste danskere er bæredygtighed forbundet med klima og miljø, hvilket afspejles i de valg, der træffes i hverdagen. Bæredygtighed afspejles i valg af transport, fødevarer, brug af plast og affaldssortering. Men bæredygtige valg skal føles meningsfulde både på samfundsniveau og på det personlige plan. Bæredygtighed er derfor sjældent den primære drivkraft for de valg, der træffes, mens faktorer som pris ofte kommer i første række.

Udfordring

Den største udfordring er at få en dyb og bred forståelse for forbrugernes syn på bæredygtighed. Denne indsigt kan f.eks. bruges i politiske drøftelser om mulighederne for at etablere en incitamentsstruktur, der gør bæredygtige varer og tjenester billigere, end de er i dag, eller til at vejlede producenter af forbrugsvarer om at implementere tydelig mærkning af deres produkters bæredygtighedsprofil.

Anbefaling

Samlet set søger danskerne viden og vejledning til en mere bæredygtig livsstil og føler, at ansvaret for en mere bæredygtig verden ligger både hos dem selv, hos virksomhederne og især hos politikerne. Derfor er der en bred accept af afgifter som et adfærdsregulerende værktøj i retning af en bæredygtig overgang i kombination med tilskudsordninger, tilbud om alternativer og udvikling af teknologier.

Andre kundeprojekter