Datadrevet tilgang som afsæt for kommunens udvikling af udfordrede områder

Situation

Gladsaxe Kommune er et mangfoldigt område med flere socioøkonomisk ugunstigt stillede kvarterer. Med initiativet "Social Balance" har kommunen sat en ambitiøs plan for at fremme en mere afbalanceret udvikling, hvor borgerne i alle kommunens områder har lige muligheder, og hvor mere ressourcestærke mennesker bidrager til udviklingen af de udfordrede kvarterer. For at overvåge denne transformation har Gladsaxe Kommune etableret et overvågningssystem, der kombinerer data fra offentlige optegnelser og befolkningsundersøgelser.  

Udfordring

Det kan imidlertid være vanskeligt at vide, hvordan komplekse forhold som folkesundhed, sikkerhed, socialt miks osv. bedst måles med undersøgelsesmetoder. En udfordring i forbindelse hermed kan fx være, hvordan man træner interviewteknik til gadearbejderne, der skal være med til at interviewe borgerne, og statistisk indsigt til dem, der skal tolke resultaterne.

Anbefaling

Epinion rådgiver Gladsaxe Kommune om udvikling af systemet, hjælper med at indsamle undersøgelsesdata og implementere systemet i kommunens organisation. Vi arbejder tæt sammen med kommunen om at designe et overvågningssystem, der i løbet af det næste årti vil give værdifuld viden om fremskridt og barrierer, som vil danne grundlag for kommunens initiativer. Ved nøje at overvåge udviklingen, og bruge denne viden til at arbejde med, sikres en datadrevet tilgang til at drive forandringer på tværs af de socioøkonomisk ugunstigt stillede områder.

Andre kundeprojekter