Effektmålinger afdækker, om DM i Skills ændrer holdningerne til erhvervsuddannelser

Situation

Hvert år afholdes der DM i Skills, som er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Her kæmper omkring 300 unge i forskellige fag om at blive landets bedste. Udover at kåre danmarksmestre har arrangementet også til formål at vise omverdenen erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Udfordring

DM i Skills samarbejder med en lang række samarbejdspartnere, herunder den region, arrangementet afholdes i. Derfor er det vigtigt for SkillsDenmark at vide og kommunikere til disse, om arrangementet har haft indflydelse på kendskabet og holdningen til erhvervsuddannelser i regionen. Det gælder særligt blandt unge, der er i målgruppen for at tage en erhvervsuddannelse, samt forældre til unge, da tidligere undersøgelser har vist, at forældrene har stor indflydelse på unges uddannelsesvalg.

Anbefaling

Epinion har derfor gennemført målinger blandt unge og forældre både før og efter DM i Skills 2022 og 2023. Målingerne viser SkillsDenmark, om afholdelsen af DM i Skills i regionen har indflydelse på målgruppernes kendskab og holdninger til erhvervsuddannelser. Resultater fra begge år peger på, at flere unge overvejer at tage en erhvervsuddannelse efter DM i Skills, ligesom flere forældre vil anbefale det til deres børn.