VR i undervisningen: Seks ting at tage højde for

Virtual reality giver elever og lærere mulighed for at besøge nye verdener og lave forsøg, der ellers ville være dyre eller farlige. For at komme i gang med at høste frugterne af VR i undervisningen, er der dog nogle praktiske og pædagogiske overvejelser, du med fordel kan gøre dig forinden. I dette indlæg deler vi seks erfaringer, som vi har gjort os sammen med naturfagslærere i forbindelse med udvikling og afprøvning af undervisningsforløb med integration af VR.
I videoen deler to lærere deres overvejelser og tanker efter at have prøvet VR-simulationen ’Melting Ice’

Praktisk forberedelse

 

1. Start simpelt

Det første skridt er selvfølgelig at have adgang til VR-briller til eleverne. Der findes både simple papkasse-modeller til smartphones og modeller med indbygget computer og tilhørende sensorer.

Ligesom man ikke bliver en bedre pianist af at spille på et Steinway-flygel, er der heller ingen sammenhæng mellem brillens kompleksitet og det læringsmæssige udbytte. Start derfor i det små, lær teknikken at kende og opgradér om nødvendigt løbende.

Bruger du en model, hvor eleverne skal sætte deres egen smartphone i, så vær opmærksom på, at eleverne har forskellige telefoner, og det er ikke sikkert, at alle telefoner vil fungere lige godt med alle simulationer.

 

2. Ikke altid nødvendigt med et sæt pr. elev

Automatreaktionen med ny teknologi er ofte, at hver elev skal have deres egen. Det er ikke sikkert, det er nødvendigt at alle elever får et par briller hver.

Overvej, om det vil give mening med gruppevise sæt. Det kan fx gå på tur med at beskrive for de andre, hvad man oplever og ser i den virtuelle verden og derved sætte ord på det faglige indhold.

Du kan også vælge kun at have et par, og bruge dem primært som redskab i din egen forberedelse eller som belønning til eleverne.

 

3. Ro på i de fysiske omgivelser

Når du bruger VR i undervisningen, går du og eleverne ind i en anden verden. Det betyder at man ikke ser og hører, hvad der foregår i det fysiske nærmiljø. Det er vigtigt at sikre ro og god plads omkring dem, der har briller på.Tænk på at booke et ekstra lokale eller afmærke dele af gulvet til VR-zone. Det er heller ikke unormalt, at nogle elever oplever fysisk ubehag.


Faglig og didaktisk forberedelse

 

4. Afsøg udbuddet af simulationer ift. sprog og fagligt niveau

VR-markedet er i starten af sin udvikling, og antallet af VR-læremidler direkte henvendt en dansk folkeskole-kontekst er derfor begrænset. Meget af det, der findes er på engelsk og størstedelen henvender sig også til eleverne på ungdomsuddannelser og op efter.

Vær derfor åben i din tilgang og afsøg også kategorier som spil og underholdning. Kan en rutsjebanetur bruges til at lære eleverne om tyngdelove? Kan en labyrint lære eleverne om geometri? Kan en tur til Grønland lære eleverne noget om klimaforandringer?

 

5. Justér forventningerne

Ofte har folk store forventninger, og som mange andre teknologier har VR en appel med “wow-faktor” og stor underholdningsværdi. Formålet er dog undervisning – ikke underholdning. Virtual reality erstatter hverken læreren eller de andre læremidler. Forvent ikke, at der er ”læring i brillen”. Det er et nyt værktøj i kassen.

Den såkaldte ’Gartner Hype Cycle’ viser, hvordan der ofte er store forventninger til teknologien efterfulgt af en dal af skuffelse. Herefter kommer en fase med oplysning og gradvis fornuftig brug, og dette kræver arbejde.

 

VR model

Vil du have noget ud af VR er det altså vigtigt at have det lange perspektiv på og være indstillet på, at det kræver arbejde at lære at bruge meningsfuldt.

 

6. Integrér VR som element i dine forløb

Når du skal lære ny læringsteknologi at kende, kan den bidrage på forskellige måder. ’SAMR-modellen’ har fire niveauer, som kan være vejledende for din egen brug:

  • Substitution. VR erstatter det analoge.
  • Augmentation. VR erstatter det analoge, men med forbedringer.
  • Modification. VR erstatter det analoge og giver mulighed for nye aktiviteter.
  • Re-definition. VR ertstatter det analoge og giver nyt indhold og metoder.

Start med at gøre dig overvejelser over, hvad det er VR skal bidrage med. Skal det:

  • Virke som motivation for at lære det faglige indhold, fx en virtuel rejse til udlandet?
  • Indeholde fagligt indhold i sig selv, som fx et virtuelt miljø for forsøg og eksperimenteren?
  • Virke som repetition af allerede tilegnet indhold?

Rammesæt VR-delen, så den hænger sammen med dine øvrige læremidler og aktiviteter. Hav altid undervisningens formål for øje, så VR ikke bliver et mål i sig selv. Eksperimentér og del erfaringer med elever og kollegaer.