Ny undersøgelse: Undervisning i bæredygtighed på grundskoleområdet

I anledning af uddannelsesdebatten er Epinion glade for at kunne præsentere de første resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at kaste lys over, hvordan lærere i grundskolen forstår bæredygtighed og aktuelt arbejder med at integrere bæredygtighed i undervisningen. Undersøgelsen er foretaget på initiativ af Epinion som et led i vores egen bæredygtighedsstrategi, men er muliggjort takket være hjælp fra Alinea, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, Gyldendal, Ungdomsbyen og UNESCO verdensmålsskoler.

Du kan læse rapporten på linket her

I den forbindelse gør vi opmærksom på, at rapporten løbende bliver opdateret frem mod vinter, når tiden tillader os at dykke dybere ned i data. Opdateringer vil blive angivet gennem forskellige versionsangivelser på forsiden.

God fornøjelse.