DJØF og Epinion sætter den grønne debat i nye perspektiver i samarbejdet Nation Green

December 3, 2020

I de kommende år skal vi afgøre, hvilket Danmark vi skal være i fremtiden. Næste kapitel af Danmarkshistorien skal skrives. Vi skal træffe beslutninger, der kommer til at definere vores børns liv.
Hvordan øger vi ligestillingen i skyggen af #MeToo? Hvordan sikrer vi en værdig tilbagetrækning i et samfund, hvor vi lever længere og længere? Og hvordan når vi målet om at være CO2-neutrale i 2050?
Netop klimaspørgsmålet står centralt i disse tider: Kan vi som samfund satse på, at den famøse hockeystav skal redde os? Hvem skal tage ansvaret for verdens mest ambitiøse klimamål? Og er danskerne
overhovedet villige til at ændre livsstil eller hive lidt ekstra op af lommen i den grønne sags tjeneste?

For at svare på de spørgsmål er Epinion og Djøf gået sammen i samarbejdet Nation Green, fordi de afgørende politiske beslutninger skal tages på så oplyst et grundlag som muligt.
Sammen ønsker vi at sætte fokus på, hvad der rører sig i den politiske debat – og samtidig komme et spadestik dybere.
Som samfund er vi nødt til at basere de vigtigste beslutninger på fakta, indsigt og viden. Det ønsker vi at bidrage til ved at give befolkningen en stemme.
Vi vil hjælpe debatten væk fra enkeltsager og brandslukning til i stedet at handle om de store linjer og visioner for samfundet.

Med en innovativ tilgang og nye analytiske greb ønsker vi at undersøge, hvad danskerne reelt mener om de store spørgsmål i samfundet
for at bidrage med nye indsigter. Det gøres for at sikre et solidt faktuelt ståsted, når verdens omskiftelige vinde blæser, og den samfundsmæssige kurs skal udstikkes på ny.
De første fem analyser i samarbejdet handler om klima og grøn omstilling. Vi vil sætte den grønne debat i perspektiv. Til gavn for beslutningstagerne. Til gavn for samfundet.

Du kan læse den første undersøgelse her, hvor vi blandt andet viser, at:

  •  43% af danskerne er villige til at betale en klimaafgift. Af dem mener 50%, at den kun bør gælde særligt CO2-udledende varer.
  •  Danskerne er klar til at betale grønne afgifter for specifikke produkter – men de skal ikke gælde for alle varer, og afgifterne må ikke være for store
  •  Danskerne er særligt kritiske over for afgifter på benzin og diesel og foretrækker afgifter på flyrejser
  •  Der er stor splid mellem Socialdemokratiet og de øvrige partier i rød blok, når det kommer til afgifter – det gælder særligt afgifter på benzin, diesel og rødt kød.