Læringsmiljøer i danske familier

Undersøgelsen af læringsmiljøer i danske familier vil kaste lys over børns opvækst i danske familier og indsamle vigtig viden, der kan bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for børnefamilier i Danmark.

Om projektet

International forskning peger på, at netop læringsmiljøet er en af de vigtigste mekanismer, igennem hvilke forældre påvirker deres børns muligheder senere i livet. Alligevel ved vi nærmest intet om, hvordan læringsmiljøer ser ud i danske familier.

Derfor gennemfører forskere fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Københavns Universitet en undersøgelse, der har til formål at give indblik i, hvordan danske familier med børn i alderen 4-10 år organiserer deres hverdag og deres syn på børneopdragelse. Forskningsprojektet er finansieret af den A.P. Møllerske Støttefond.

Flere faktorer i barnets opvækstmiljø har afgørende indflydelse på, hvordan barnet klarer sig i uddannelsessystemet og senere i livet. En række studier viser, at læringsmiljøet i familien har en selvstændig betydning for barnets uddannelsesbane ud over den betydning, som andre veldokumenterede faktorer har (forældrenes uddannelsesniveau, økonomiske ressourcer mv.). Samtidig peger en stor engelsk undersøgelse af børns vej gennem førskole og grundskole på, at en række aktiviteter i familien har stor betydning for, hvordan børnene klarer sig i uddannelsessystemet.

Svar på undersøgelsen

Hvis du har modtaget en invitation til undersøgelsen via e-Boks eller med posten kan du tilgå spørgeskemaet ved at indtaste den personlige kode, som fremgår af invitationen:

FAQ

Hvordan behandler I mine oplysninger?
Epinion står for at indsamle besvarelserne. Epinion sletter og overdrager dine oplysninger til VIVE senest 3 måneder, efter undersøgelsen er færdig. Du kan få mere information om dine rettigheder ved at følge linket her.

Hvis du vil vide mere om, hvordan Epinion behandler dine oplysninger kan du læse mere ved at følge linket her.

Linket virker ikke, hvordan besvarer jeg undersøgelsen?
Nogle gange kan fejlen skyldes den browser, som du benytter til at åbne linket med inde fra din e-Boks. Prøv at kopiér linket og indsæt det i URL-feltet i din browser. Alternativt forsøg at åbne linket med en anden browser (f.eks. Google Chrome, Firefox, Edge, etc.)

Hvis linket stadig ikke virker, kan du tilgå spørgeskemaet ved at gå ind på [LINK] og indtaste den personlige kode, der fremgår af invitationen.

Sidst er du velkommen til at kontakte vive@epinion.dk med din personlige kode, og så vil vi fremsende et nyt link til dig.

Jeg har ikke lyst til at svare. Hvordan afmelder jeg mig undersøgelsen?
Hvis du ikke har lyst til at deltage i undersøgelsen, vil du kunne afmelde dig påmindelser på følgende link: [LINK].

Vær opmærksom på, at hvis du ikke afmelder dig undersøgelsen, vil du fortsat modtage påmindelser om at deltage.

Spørgsmål?

Hvis du ellers har spørgsmål til undersøgelsen eller mere generelt, er du velkommen til at skrive til vive@epinion.dk eller kontakte Epinion telefonisk på +45 51 52 05 68