Systematisk offentlig inddragelse i Danmarks største sundheds- og omsorgsforvaltning

Situation

København Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning yder sundheds- og plejeydelser til mere end 10.000 borgere gennem ca. 100 forskellige institutioner i en lang række serviceområder. Forvaltningen størrelse, kombineret med ændret demografi, skiftende opgaver i sundhedsvæsenet og den deraf følgende stigende kompleksitet i ydelserne samt effektivitetskrav stiller alle store krav til forvaltningens styring og udvikling af ydelser.

Udfordring

Forvaltningens størrelse, kombineret med ændret demografi, skiftende opgaver i sundhedsvæsenet og den deraf følgende stigende kompleksitet i ydelserne samt effektivitetskrav stiller alle store krav til forvaltningens styring og udvikling af ydelser.

Anbefaling

Resultaterne giver Københavns Kommune en systematisk, robust og handlingsorienteret indsigt i den kvalitet, som brugerne oplever – fra gruppeniveau og helt ned til den enkelte institution, der leverer den konkrete service til borgeren. På den baggrund får politikere og administration et velinformeret grundlag for strategisk prioritering og implementering af tiltag, mens lokale institutioner får et værktøj til at identificere problemer og udviklingsmuligheder lokalt.

Andre kundeprojekter