Hvordan indrettes arbejdsmarkedet til at passe de unges forventninger?

Situation

Overgangen fra ungdoms- til voksenlivet er en kompleks størrelse, som for de fleste rummer både glæder og udfordringer. I disse år ses imidlertid en tendens til, at et stigende antal unge mistrives, og forskere såvel som praktikere beretter samstemmende om en ungdomsgeneration, som oplever mistrivsel. Eksisterende litteratur på området viser tilmed, at der er en risiko for, at de unges mentale udsathed og mistrivsel forfølger dem i voksenlivet og på arbejdsmarkedet.

Udfordring

Der mangler dog viden om de unges møde med arbejdslivet og hvordan det påvirker deres trivsel. Der er myter og fordomme om, at de unge er forkælede – ligesom der blandt de unge er myter og fordomme om de mere etablerede generationer af medarbejdere og ledere. Videnscenter for God Arbejdslyst har brug for at et evidensbaseret grundlag for at kunne foreslå løsninger og tiltag på arbejdsmarkedet, som kan sikre at det i højere grad indrettes så det kan bidrage til den unge generations trivsel.

Anbefaling

Epinion arbejder tæt sammen med Videncenter for God Arbejdslyst og Studenterhus Aarhus for at forstå generationsforskelle på arbejdsmarkedet. Vores mål er at afdække hvordan unge og etablerede opfatter hinanden, så vi kan give anbefalinger til, hvordan aktører på arbejdsmarkedet bedst muligt kan håndtere de unge generationer. For at kunne det, har vi udviklet hypoteser, som er blevet testet gennem kvantitativ analyse, bl.a. med AI-metoder, og gennem et dybdegående mobiletnografisk ungestudie.