Hvordan læser danskerne? Kortlægning af markedet for Saxo

Situation

Saxo ønskede at få belyst danskernes læseadfærd til brug i udviklingen af brandstruktur, kommunikation og markedsprioritering

Udfordring

Saxo havde defineret markedssituationen, men kendte kun sine egne kunders læsevaner. Derfor ønskede Saxo at få et dybere indblik i behov og motiver blandt læsere og ikke-læsere i den brede befolkning samt en kortlægning af, hvad bøger konkurrerer med, hvilken kontekst bogen indgår i, og hvordan bogen opfattes både socialt og i ens selvopfattelse

Anbefaling

Anbefaling: Disse indsigter blev skabt gennem både en kvalitativ fase baseret på mobiletnografi og en stor kvantitativ fase, hvor vi identificerede fem distinkte segmenter med varierende behov og motiver for at læse eller ikke at læse. Disse segmenter definerede en række markedsmuligheder fro Saxo og danner nu grundlag for Saxos marketingaktiviteter og kundevendte kommunikation og blev aktiveret gennem både interne workshops og en model til kort og præcist at identificere kundetyper.