Grøn omstilling og bæredygtig turisme- og detailudvikling

Situation

Rebild Kommune rummer exceptionelt mange naturoplevelser med Rold Skov og Rebild Bakker, kalkminer samt kilder der løber igennem kommunens geografi. Derfor har naturen og bæredygtighed altid været en essentiel del af at være borger og drive virksomhed i kommunen samt genspejlet sig i selve kommunens arbejde. Derfor arbejder Rebild Kommune kontinuerligt med at være en opdateret og konkurrencedygtig naturturismedestination hvortil detailhandel med en grøn profil er vigtig for kommunens fremtidige erhvervsudvikling.

Udfordring

I 2022 initierede RebildPorten og Business Rebild projektet Grøn omstilling og bæredygtig turisme- og detailudvikling sammen med Epinion. Epinion kortlagde først virksomhedernes behov, potentialer og barriere i arbejdet med bæredygtighed. Derefter faciliterede Epinion et forretningsudviklingsforløb for turisme- og detailvirksomheder i Rebild Kommune, for at styrke deres grønne profil og arbejdet med bæredygtighedsprincipper i deres forretninger.

Anbefaling

10 virksomheder, der repræsenterer turismeaktører og detailhandel i Rebild, deltog i forretningsudviklingsforløbet i efteråret 2022. Over fire sessioner arbejdede virksomhederne med at udvikle deres forretning i forhold til bæredygtighed, samarbejde og vækst. De fire sessioner havde til hensigt at inspirere, ideudvikle, konkretisere ideer og udarbejde en handlingsplan for det videre arbejde med forretningsudvikling med afsæt i bæredygtighed. Som en del af forløbet blev virksomhederne screenet af Erhvervshus Nordjylland og Business Rebild. Screeningerne identificerer potentialer og barriere for bæredygtighedstiltag hos den enkelte virksomhed, og klædte dem på til at styrke deres bæredygtige forretningsinitiativer, som blev udviklet på forretningsudviklingsforløbet.